50 Best Vidur Quotes, Sayings | Vidur Niti in Nepali with English Translation

Advertisement

50 Best Vidur Quotes, Sayings | Vidur Niti in Nepali with English Translation

1. famous quotes in nepali language

• sathiko bichama phuta parne svabhava bhaeko ra uniharumadhye sukha sayalama chaleka manisaharusanga sangata garnu bethika ani nindita manieko chha. Mahatma vidura/ vidur niti

 • साथीको बीचमा फुट पार्ने स्वभाव भएको र उनीहरूमध्ये सुख सयलमा चलेका मानिसहरूसँग संगत गर्नु बेठिक अनि निन्दित मानिएको छ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

2. famous quotes in nepali language

• thorai buddhi bhaeko manchhe, susta khalako, hatpate ra gunagana matra garne manchhesita gopya kura garnu hundaina. Mahatma vidura/ viduraniti

 • थोरै बुद्धि भएको मान्छे, सुस्त खालको, हत्पते र गुणगान मात्र गर्ने मान्छेसित गोप्य कुरा गर्नु हुँदैन । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • People who are less intellectually do not have to talk about confidential secretive words, slogans, and cultivations.

3. inspirational motivational quotes in Nepalese language

• sajjana manisako lagi ghamanda ghataka tattva ho. Mahatma vidura/ viduraniti

 • सज्जन मानिसको लागि घमण्ड घातक तत्त्व हो । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • Translation in English : – Pride is a fatal element for a gentleman.

4. inspirational motivational quotes in Nepalese language

Advertisement

• jasale aphno kutumba, daridra dina tatha rogiprati maya darsaunchha, tyasako santana bandhchhana, ra dheraile kalyanako anubhava gardachhan. Mahatma vidura/ viduraniti

 • जसले आफ्नो कुटुम्ब, दरिद्र दीन तथा रोगीप्रति माया दर्शाउँछ, त्यसको सन्तान बंढ्छन, र धेरैले कल्याणको अनुभव गर्दछन् । महात्मा विदुर / विदुरनीति

5. inspirational motivational quotes in Nepalese language

• jasama aphno ubho lagne sthiti chha, prabhava, teja, parakrama ra udyoga nischaya chha, usalai aphno jivikako nasa hune bhaya kasari hola ra – mahatma vidura/ vidur niti

 • जसमा आफ्नो उभो लाग्ने स्थिति छ, प्रभाव, तेज, पराक्रम र उद्योग निश्चय छ, उसलाई आफ्नो जीविकाको नाश हुने भय कसरी होला र – महात्मा विदुर / विदुरनीति

6. inspirational motivational quotes in Nepalese language

• chorale asavadhana manisavata, vaidya -daktara) le rogibata, kamonnata strile kama. Purusabata, purohitale jajamanabata, rajale jhagada garne manisabata ra vidvanalemurkhabata jivika chalaunchhan. Mahatma vidura/ vidur niti

 • चोरले असावधान मानिसवाट, वैद्य (डाक्टर) ले रोगीबाट, कामोन्नत स्त्रीले काम । पुरुषबाट, पुरोहितले जजमानबाट, राजाले झगडा गर्ने मानिसबाट र विद्वानले ‘मुर्खबाट जीविका चलाउँछन् । महात्मा विदुर / विदुरनीति

7. inspirational motivational quotes in Nepalese language

Vidur Quotes, Sayings Vidur Niti in Nepali language
Vidur Quotes, Sayings Vidur Niti in Nepali language

• nirrathaka kurama jhagada garnu murkhako kama ho. Mahatma vidura/ vidur niti

 • निर्रथक कुरामा झगडा गर्नु मुर्खको काम हो । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • Translation in English : – Controversy on the futile thing is job of fool.

8. famous quotes in nepali language

• buddhimanle valavanuko agadi jhuknupardachha jo valanko agadi jhukchha, tyasale indralai pranama gardachha. Mahatma vidura/ viduraniti

 • बुद्धिमानन्ले वलवानुको अगाडि झुक्नुपर्दछ जो बलबानन्को अगाडि झुक्छ, त्यसले इन्द्रलाई प्रणाम गर्दछ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

9. inspirational and motivational messages about life

• unnati evam airsvarya chahane manisale nindra, tandra -ughanu), dara, krodha, alasya tatha dhilasusti jasta banilai tyagnuparchha. Mahatma vidura/ viduraniti

 • उन्नति एवम् ऐर्श्वर्य चाहने मानिसले निन्द्रा, तन्द्रा (उघनु), डर, क्रोध, आलस्य तथा ढिलासुस्ती जस्ता बानीलाई त्याग्नुपर्छ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

10. best quotes about life in Nepale language

• darridra manisa sadhai svadista bhojana gardachha kinabhane bhokale bhojanama svada utpanna garidinchha. Mahatma vidura/ vidur niti

 • दरिद्र मानिस सधै स्वादिष्ट भोजन गर्दछ किनभने भोकले भोजनमा स्वाद उत्पन्न गरिदिन्छ । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • Translation in English : – The poor people always eat tasty because the hunger produces flavor in the food.

11. inspirational and motivational messages about life

• gunama dosa dekhne, marmama aghata parne, nirdayi satruta garne, murkha manisale thulo kasta bhoga gardachha. Mahatma vidura/ vidur niti

 • गुणमा दोष देख्ने, मर्ममा आघात पार्ने, निर्दयी शत्रुता गर्ने, मुर्ख मानिसले ठूलो कष्ट भोग गर्दछ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

12. inspirational motivational quotes in Nepalese language

• irsya garne vyakti, ghrina garne vyakti, asantosi, krodhi, sadhai sanka garne vyakti ra arkakai bhagyama nirnaya garera jivana nirvaha garne vyakti sadhai duhkhi bhairahanchhan. Mahatma vidura/ vidur niti

 • र्इष्या गर्ने व्यक्ति, घृणा गर्ने व्यक्ति, असन्तोषी, क्रोधी, सधै शंका गर्ने व्यक्ति र अर्काकै भाग्यमा निर्णय गरेर जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति सधै दुःखी भइरहन्छन् । महात्मा विदुर / विदुरनीति

13. inspirational and motivational messages about life

Advertisement

• dusta manisalai adara garnu hudaina. Mahatma vidura/ vidur niti

 • दुष्ट मानिसलाई आदर गर्नु हुदैन । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • Translation in English : – Do not respect wicked people.

14. best quotes about life in Nepale language

• dusrtakarmama mana lagaunale, ramro upayale savadhanika satha gareko karma pani saphala hudaina. Mahatma vidura/ vidur niti

 • दुष्र्टकर्ममा मन लगाउनाले, राम्रो उपायले सावधानीका साथ गरेको कर्म पनि सफल हुदैन । महात्मा विदुर / विदुरनीति

15. inspirational motivational quotes in Nepalese language

• nyayapurvaka uparjana garieko dhana apatralai dine ra supatralai nadine jasta kamalai durupayoga maninchha. Mahatma vidura/ vidur niti

 • न्यायपूर्वक उपार्जन गरिएको धन अपात्रलाई दिने र सुपात्रलाई नदिने जस्ता कामलाई दुरुपयोग मानिन्छ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

16. famous quotes in nepali language

• manisale gareko papako parinamama dheraile moja garna sakchhan ra moja garneharu papako bhagidara nahuna pani sakchhan tara karta bhane papako bhagidara hunaiparchha. Mahatma vidura/ vidur niti

 • मानिसले गरेको पापको परिणाममा धेरैले मोज गर्न सक्छन् र मोज गर्नेहरु पापको भागीदार नहुन पनि सक्छन् तर कर्ता भने पापको भागीदार हुनैपर्छ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

17. best quotes about life in Nepale language

• kama, krodha ra lobha yi atmako nasa garne tatva hun atah yi tina kuralai tyaga garidinuparchha. Mahatma vidura/ vidur niti

 • काम, क्रोध र लोभ यी आत्माको नाश गर्ने तत्व हुन् अतः यी तीन कुरालाई त्याग गरिदिनुपर्छ । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • Translation in English : – The work, anger, and greed are the destructive elements of these souls, so we must sacrifice these three things.

18. best quotes about life in Nepale language

• juna karma garera pachhi khatama basera pachhutaunu parchha bhane tyasto kama pahiledekhi garnuhudaina. Mahatma vidura/ vidur niti

 • जुन कर्म गरेर पछि खाटमा बसेर पछुताउनु पर्छ भने त्यस्तो काम पहिलेदेखि गर्नुहुदैन । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • Translation in English : – The work that should be done after refusing to sit in the cabin and do not do so already.

19. inspirational and motivational messages about life

• juna manisa sabailai santi pradana garna tatpara chhan, satyavadi, komanala arulai adara garne, pavitra vichara bhaeka chhan, tinale prasiddhi prapta gardachhan. Mahatma vidura/ vidur niti

 • जुन मानिस सबैलाई शान्ति प्रदान गर्न तत्पर छन्, सत्यवादी, कोमनल अरुलाई आदर गर्ने, पवित्र विचार भएका छन्, तिनले प्रसिद्धि प्राप्त गर्दछन् । महात्मा विदुर / विदुरनीति

20. mahatma vidur quotation about eating, man, friendship

• jasale aphano asratiharulai bandi thorai matra khanchha, mageko avasthama mitra nabhaepani dhana dinchha, tyasta purusalai sara anarthale chhodadachha. Mahatma vidura/ vidur niti

 • जसले आफनो आश्रतिहरुलाई बाँडी थोरै मात्र खान्छ, मागेको अवस्थामा मित्र नभएपनि धन दिन्छ, त्यस्ता पुरुषलाई सारा अनर्थले छोडदछ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

21. mahatma vidur quotation about  understanding

• kunai pani uddesyale garine kamako pahile nai tyasako prayojana bujhanupardachha. Mahatma vidura/ vidur niti

 • कुनै पनि उद्देश्यले गरिने कामको पहिले नै त्यसको प्रयोजन बुझनुपर्दछ । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • Translation in English : – The purpose of any purpose is to be understood first.

22. mahatma vidur quotation about  sin, human

• manisale gareko papako parinamama dheraile moja garna sakchhan ra moja garneharu papako bhagidara nahuna pani sakchhan tara karta bhane papako bhagidara hunaipachhai. Mahatma vidura/ vidur niti

 • मानिसले गरेको पापको परिणाममा धेरैले मोज गर्न सक्छन् र मोज गर्नेहरु पापको भागिदार नहुन पनि सक्छन् तर कर्ता भने पापको भागिदार हुनैपछै । महात्मा विदुर / विदुरनीति

23. famous quotes in nepali language

• jasako buddhi nasta hunchha, tyasale sadhai papa gari nai rahanchha, yasaigari barambara gareko punyale buddhi badhaunchha. Mahatma vidura/ vidur niti

 • जसको बुद्धि नष्ट हुन्छ, त्यसले सधै पाप गरी नै रहन्छ, यसैगरी बारम्बार गरेको पुण्यले बुद्धि बढाउँछ । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • Whose intelligence is destroyed, it always remains to sin, likewise repeatedly merit increases intelligence.

24. inspirational motivational quotes in Nepalese language

• jasako buddhi bhavisyama nasako karana bandachha, usalai dherai mahatva dina hudaina baru labhalai nai kshaya mannupardachha, juna paunale dherai praptiko nasa hunchha. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • जसको बुद्धि भविष्यमा नाशको कारण बन्दछ, उसलाई धेरै महत्व दिन हुदैन बरु लाभलाई नै क्षय मान्नुपर्दछ, जुन पाउनाले धेरै प्राप्तिको नाश हुन्छ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

25. mahatma vidur quotation about blessings

• baradana paunu, rajya prapta garnu ra putrako janma yi tina kura ekatira ra satruko kastamaya bandhanabata chhutakara paunu arkotarpharakhera tauliyo bhane barabara hunchha. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • बरदान पाउनु, राज्य प्राप्त गर्नु र पुत्रको जन्म यी तीन कुरा एकातिर र शत्रुको कष्टमय बन्धनबाट छुटकारा पाउनु अर्कोतर्फराखेर तौलियो भने बराबर हुन्छ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

26. inspirational and motivational messages about life and love

Advertisement

• priyajanalai sabai ramro lagna sakchhan tara dusmanako lagi sabai kama papamaya lagchhan. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • प्रियजनलाई सबै राम्रो लाग्न सक्छन् तर दुश्मनको लागि सबै काम पापमय लाग्छन् । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • The loved ones can feel good but all the tasks for the enemy are sinned.

27. mahatma vidur quotation about son and daughter

• putralai ridhako bharabata mukta garaera kunai jivikako prabandha milai dinuparchha. Tyasaigari kanya -chhori) lai yogya vara -keta) ka satha vivaha garidinuparchha. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • पुत्रलाई ऋढाको भारबाट मुक्त गराएर कुनै जीविकाको प्रबन्ध मिलाई दिनुपर्छ । त्यसैगरि कन्या -छोरी) लाई योग्य वर -केटा) का साथ विवाह गरिदिनुपर्छ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

28. inspirational motivational quotes in Nepalese language

• jasale rukhako kancho phala todadachha, tyasale tyo phalasako rasa pauna sakdaina ra ultai viuko pani nasa gardachha. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • जसले रुखको काँचो फल तोडदछ, त्यसले त्यो फलसको रस पाउन सक्दैन र उल्टै वीउको पनि नाश गर्दछ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

29. famous quotes in Nepalese language

unnati evam airsvarya chahane manisale nindra, tandra -ughnu), dara, krodha, alasya. Tatha dhilasusti jasta banilai tyagnuparchha. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

उन्नति एवम् ऐर्श्वर्य चाहने मानिसले निन्द्रा, तन्द्रा (उघ्नु), डर, क्रोध, आलस्य । तथा ढिलासुस्ती जस्ता बानीलाई त्याग्नुपर्छ ।’ महात्मा विदुर / विदुरनीति

30. inspirational and motivational messages about life

• daridra manisa sadhain svadista bhojana gardachha kinabhaneh bhokale bhojanama svada. Utpanna garidinchha. mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • दरिद्र मानिस सधैं स्वादिष्ट भोजन गर्दछ किनभने भोकले भोजनमा स्वाद उत्पन्न गरिदिन्छ । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • Translation in English : – Poor people always eat tasty foods because hungry creates taste in food.

31. inspirational motivational quotes in Nepalese language

aphulai naramro lagne vyavahara arulai pani garnu hundaina. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • आफूलाई नराम्रो लाग्ने व्यवहार अरूलाई पनि गर्नु हुँदैन । महात्मा विदुर / विदुरनीति

32. inspirational quotes and sayings about life

• jasale mahan vyaktika vachanaharuko parinama vichara gari karya rupama parinata gardachha tyo lamo samayasamma kirtiko bhagi bandachha. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • जसले महान् व्यक्तिका वचनहरूको परिणाम विचार गरी कार्य रूपमा परिणत गर्दछ त्यो लामो समयसम्म कीर्तिको भागी बन्दछ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

33. famous quotes in Nepalese language

• samundrama khaseko kunai vastu nasta bhaejastai bhaneko kura nasunnelai bhanai nasta hunchha. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • समुन्द्रमा खसेको कुनै वस्तु नष्ट भएजस्तै भनेको कुरा नसुन्नेलाई भनाइ नष्ट हुन्छ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

34. inspirational and motivational messages about life

• dajubhaiharusanga paraspara bhojana, vatachita ra prema garnu kartavya ho, uniharuko kahilyai virodha garnu hundaina. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • दाजुभाइहरूसँग परस्पर भोजन, वातचित र प्रेम गर्नु कर्तव्य हो, उनीहरूको कहिल्यै विरोध गर्नु हुँदैन । महात्मा विदुर / विदुरनीति

35. inspirational quotes and sayings about life

• sansarama dajubhaiharule nai sankatabata rtardachhan sathai dajubhaiharule nai dubaundachhan, tiniharuma sadacharile tardachhan, duracharile dubaundachhan. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • संसारमा दाजुभाइहरूले नै संकटबाट र्टार्दछन् साथै दाजुभाइहरूले नै डुबाउँदछन्, तिनीहरूमा सदाचारीले तार्दछन्, दुराचारीले डुबाउँदछन् । महात्मा विदुर / विदुरनीति

36. inspirational quotes and sayings about life

• sunne ichchhako abhava, hatpate svabhava ra atmaprasansa vidyaka satru hun. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • सुन्ने इच्छाको अभाव, हत्पते स्वाभाव र आत्माप्रशंसा विद्याका शत्रु हुन् । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • Translation in English : – The desire to hear is the enemy’s lack of desire, spirituality and spiritism.

37. inspirational motivational quotes in Nepalese language

• sukhako chahana hunda vidyalai chhadnuparchha ra vidyako chahana bhaema sukhalai parityaga garnuparchha. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • सुखको चाहना हुँदा विद्यालाई छाड्नुपर्छ र विद्याको चाहना भएमा सुखलाई परित्याग गर्नुपर्छ । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • Translation in English : – When the desire of happiness is to be stopped, education should be abandoned if there is a desire for education.

38. inspirational quotes and sayings about life

• alasya, bhaya, moha, chañchalata, gosthi, udandata, abhimana ra lobha yi sata kuraharu vidyarthiharuko lagi sada nai dosa manieka chhan. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • आलस्य, भय, मोह, चञ्चलता, गोष्ठी, उदण्डता, अभिमान र लोभ यी सात कुराहरू विद्यार्थीहरूको लागि सदा नै दोष मानिएका छन् । महात्मा विदुर / विदुरनीति

39. inspirational quotes and sayings about life

• jasale aphusanga vivada garna khojchha va ruchaunchha, usanga vivadako lagi tayara rahanu dharma ho. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • जसले आफूसँग विवाद गर्न खोज्छ वा रुचाउँछ, उसँग विवादको लागि तयार रहनु धर्म हो । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • Translation in English : – It is a religion that is ready for a dispute with anyone who seeks to dispute or plead with him/her.

40. famous quotes in Nepalese language

• jasale ramra kamama samaya bitaunchhan ra naramra kamadekhi tadha rahanchhan sathai aphnai matra banne pravrittile jasako mati bhrasta garna sakdaina uhi pandita kahalaunchha. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • जसले राम्रा काममा समय बिताउँछन् र नराम्रा कामदेखि टाढा रहन्छन् साथै आफ्नै मात्र बन्ने प्रवृत्तिले जसको मति भ्रष्ट गर्न सक्दैन उही पण्डित कहलाउँछ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

41. inspirational quotes and sayings about life

• vidvanaharu aphno adara bhayo bhani khusile ramaundainan sathai anadara bhayo bhane pani chintita hundainan. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • विद्वानहरू आफ्नो आदर भयो भनी खुसीले रमाउँदैनन् साथै अनादर भयो भने पनि चिन्तित हुँदैनन् । महात्मा विदुर / विदुरनीति

42. inspirational motivational quotes in Nepalese language

• vinasakala aisakepachhi buddhi tyasai malina hunchha ani anyaya pani nyaya jasto jasto hunchha. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • विनाशकाल आइसकेपछि बुद्धि त्यसै मलिन हुन्छ अनि अन्याय पनि न्याय जस्तो जस्तो हुन्छ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

43. inspirational and motivational messages about life

• jo visvasa patra chhaina jasalai ta visvasai garnu hunna tara jo visvasa patra chha usalai pani badhi visvasa garnu hundaina. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • जो विश्वास पात्र छैन जसलाई त विश्वासै गर्नु हुन्न तर जो विश्वास पात्र छ उसलाई पनि बढी विश्वास गर्नु हुँदैन । महात्मा विदुर / विदुरनीति

44. inspirational quotes and sayings about life

• vinayale apajasako nasa garchha, parakramale anarthalai hataunchha, kshamale sadhai krodhalai nasa garchha ra sadacharale kulakshanako antya gardachha. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • विनयले अपजसको नाश गर्छ, पराक्रमले अनर्थलाई हटाउँछ, क्षमाले सधै क्रोधलाई नाश गर्छ र सदाचारले कुलक्षणको अन्त्य गर्दछ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

45. inspirational quotes and sayings about life

• jasale anyayama pari nasta bhaeko dhunalai aphno gambhira buddhi lagaera ramro upayale phirta line ichchha gardachha tyo vira purusako lakshana ho. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • जसले अन्यायमा परी नष्ट भएको धुनलाई आफ्नो गम्भीर बुद्धि लगाएर राम्रो उपायले फिर्ता लिने इच्छा गर्दछ त्यो वीर पुरुषको लक्षण हो । महात्मा विदुर / विदुरनीति

46. famous quotes in Nepalese language

• buddhiman manisale nirbuddhi ra vichara sakti nabhaeko manisalai tyagnupardachha. Kinabhane uniharusanga gareko mitrata sthayi hundaina chhittai nasta hunchha. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • बुद्धिमान् मानिसले निर्बुद्धि र विचार शक्ति नभएको मानिसलाई त्याग्नुपर्दछ । किनभने उनीहरूसँग गरेको मित्रता स्थायी हुँदैन छिट्टै नष्ट हुन्छ । महात्मा विदुर / विदुरनीति

47. inspirational quotes and sayings about life

• jasale aphno bhalaiko ichchha garchha, usale aphno bhai-bandhuharulai pani unnatisila banaunuparchha. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • जसले आफ्नो भलाईको इच्छा गर्छ, उसले आफ्नो भाइ-बन्धुहरूलाई पनि उन्नतिशील बनाउनुपर्छ । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • Translation in English : – Whoever desires his/her good will also make his/her brothers and sisters prosperous.

48. inspirational and motivational messages about life

• jasale risa gardaina, khosta, patthara ra sunalai barabara samjhanchha, kunai kurama sauka pani chhaina, sandhi vigraha kehi gardaina, ninda ra prasansa sunya chha priya-apriya kehi namanne ra tyasto udasina vyakti nai bhikshu ho. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • जसले रिस गर्दैन, खोस्टा, पत्थर र सुनलाई बराबर सम्झन्छ, कुनै कुरामा शौक पनि छैन, सन्धि व्रि्रह केही गर्दैन, निन्दा र प्रशंसा शून्य छ प्रिय-अप्रिय केही नमान्ने र त्यस्तो उदासिन व्यक्ति नै भीक्षु हो । महात्मा विदुर / विदुरनीति

49. inspirational motivational quotes in Nepalese language

• thorai bhojana garnale chha guna prapta hunchha, arogya, ayu, bala ta prapta hunchha nai, usaka santana pani uttama hunchhan. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • थोरै भोजन गर्नाले छ गुण प्राप्त हुन्छ, आरोग्य, आयु, बंल त प्राप्त हुन्छ नै, उसका सन्तान पनि उत्तम हुन्छन् । महात्मा विदुर / विदुरनीति
 • Translation in English : – By eating a little food, it receives six qualities, health, Strength, and childbirth, and its children are also better.

50. famous quotes in Nepalese language

• manirsar irsyarahita, stri jatiko rakshaka, sampattiko nyayapurvaka vitarana garne, priyavadi, svachchha tatha mitho bolne hunupardachha tara uniharuko vasama bhane parnuhundaina. Mahatma vidura/ Vidur Niti in Nepali Language

 • मानिर्सर् र्इष्यारहित, स्त्री जातिको रक्षक, सम्पत्तिको न्यायपूर्वक वितरण गर्ने, प्रियवादी, स्वच्छ तथा मीठो बोल्ने हुनुपर्दछ तर उनीहरूको वशमा भने पर्नुहुँदैन । महात्मा विदुर / विदुरनीति

Advertisement

2Shares
Jitendra Sahayogee

I am Jitendra Sahayogee, a writer of 12 Nepali literature books, film director of Maithili film & Nepali short movies, photographer, founder of the media house, designer of some websites and writer & editor of some blogs, has expert knowledge & experiences of Nepalese society, culture, tourist places, travels, business, literature, movies, festivals, celebrations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *