नेपालमै पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुने, अब तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु नपर्ने’ Petroleum Products in Nepal

Get hot news of about Petroleum Products in Nepal. Government of Nepal is going to establish Petroleum Products production. नेपालमै पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुने, अब तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु नपर्ने’ Petroleum Products can…