Tag: Nepali Life Quotes

Nepali Quotes about life and tension

Nepali Life Quotes

जीवनको असंख्य चिन्ताहरूलाई सन्तुलन गर्नका लागिर्.इश्वरले हामीलाई आशा र निन्द्रा पनि प्रदान गरेको छ । भोल्तेयर God has given us ...