Miss Tamang 2014 is Muna Shree Lama

Miss Tamang 2014 is Muna Shree Lama Muna Shree Lama is been Miss Tamang 2014 in Nepal. She has won the crown this Miss Tamang 2014 Nepal, 7th edition of…