American Human Rights Reports about Madhesh Aandolan, Nepal

American Human Rights Reports about Madhesh Aandolan, Nepal मधेश आन्दोलनमा नेपाल सरकारले अत्याधिक बल प्रयोग गरेको अमेरिकी प्रतिवेदन आयो मधेस आन्दोलन (madhesh aandolan) मा अत्याधिक बल प्रयोग भएको प्रतिवेदन अमेरिका…

Madheshi Andolan People @ The Day New Constitution of Nepal (Slideshow)

Get here slideshow post about Madhesi people who are against of new constitution of Nepal because of some of the articles of the new constitution of Nepal. We have posted…

के यिनीहरु नेपाली होइनन् र ? Madheshi Andolan Nepal with Photos Features

Get here facts, news, information, photos, videos about madhesh andolan 2072. We have posted several photos and videos related to madheshi aandolan 2015. Yo aandolan madhesh freedom ko lagi hoina….. It’s…