Order of precedence in Nepal

Nepal government enforces new order of precedence.

Find here the order of precedence in Nepal. You can find here Nepalese officials and functionaries position according the Nepal Government’ office and organization. The Ministry of Home Affairs in Nepal has enforced a new order of precedence “New Republican Order of precedence in Nepal”.

In this Order of precedence in Nepal, President is at the top and the Vice-President of the country is at the second. Likewise, second lieutenants of the Nepali Army are at the bottom. The new republican order of precedence, has not been assigned a place of the former king in hierarchy. Likewise Prime Minister of the country is in the 3 number in hierarchy, according to order of precedence in Nepal.

The Order of precedence of Nepal is also known as the list hierarchy of important positions. Functionaries and officials of Nepal are enlisted according to their rank and office in the Government of Nepal. This new republican order of precedence was endorsed by Nepal government in Feb 2013.

Let’s the Nepalese order of precedence in detail views.

Order of precedence in Nepal Government Logo

The Table of Order of Precedence of Nepal

Ranking in EnglishPosition in EnglishRanking in Nepali fontPosition in Nepali Font
FirstThe Presidentपहिलोराष्ट्रपति
SecondThe Vice Presidentदोस्रोेउपाध्यक्ष
ThridThe Prime Ministerदोस्रोेप्रधानमन्त्री
FourthThe Chief Justiceचौथोप्रधान न्यायाधीश
FifthThe Chairman of Constituent Assembly and Speakerपाँचौसंविधानसभा / अध्यक्ष र सभामुख
SixthThe Former PresidentsThe Current Deputy Prime Ministersछैठोपूर्व राष्ट्रपतिबहालबाला उप प्रधानमन्त्रि
SeventhMinistersThe leader of the opposition party in parliamentThe Former Vice-PresidentsThe Former Prime Ministers

Advertisement

The Former Chief Justices

The Current Deputy Speaker and Vice Chair Constituent Assembly

सातौंमन्त्रीहरुसंसदमा विपक्षी पार्टी को नेतापूर्व उप राष्ट्रपतिपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु

पूर्व मुख्य न्यायाधीशहरु

संविधानसभा बहालबाला उपसभामुख र पूर्व सभामुख

EighthThe State MinistersThe Presidents of Parliamentary Committeesआठौंराज्य मन्त्रीहरुसंसदीय समितिका सभापतिहरु
NinthThe Vice Chair of National Planning CommissionThe Chancellors of Academiesनवौंराष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षप्रज्ञाप्रतिष्ठानका कुलपतिहरु
TenthThe Supreme Court JusticesThe Members of Judicial Councilदसौंसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुन्याय परिषद्को सदस्य
EleventhThe Assistant Ministersएघारौंसहायक मन्त्रीहरु
TwelfthThe Members of Parliamentबारहौंसंसद को सदस्यहरु, सांसदहरु
ThirteenthThe Chiefs of Constitutional BodiesThe Attorney GeneralThe Chief SecretaryThe Chief of Army Staff

The General Secretary of Parliament Secretariat

तेर्हौंसंवैधानिक निकायको प्रमुखहरुमहान्यायाधिवक्ताप्रमुख सचिवप्रधानसेनापति

संसद सचिवालय को महासचिव

FourtheenthThe Chief Justices of Appellate CourtsThe Members of National Planning CommissionThe Members of Constitutional BodiesThe Governor of Central Bank of Nepal

The Vice-Chancellors of Universities

चौधौपुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशराष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यसंवैधानिक निकायको पदाधिकारीहरुनेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर

प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति

FifteenthThe Government SecretariesThe Special Class OfficersThe Foreign AmbassadorsThe Secretary General of SAARC

The Nepal’s Ambassadors

The Supreme Court Register

The Deputy Attorney Generals

The Appellate Court Justices

पन्धौंसरकारका सचिवसरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुनेपालस्थित विदेशी राजदूतहरुसार्क को महासचिव

नेपाली राजदूतहरु

सर्वोच्च अदालतको रजिस्टार

नायब महान्यायाधिवक्ता

पुनरावेदन अदालत न्यायधिश

SixtheenthThe Lieutenant Generals of Nepal ArmyThe Chief of Nepal PoliceThe Chief of Armed Police ForceThe Chief of Department of National Intelligence

The United Nations Development Programme Resident Coordinator

सोह्रौंनेपाली सेनाका रथिनेपाल प्रहरीका महानिरिक्षकसशस्त्र प्रहरी बल को महानिरिक्षकराष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक

Advertisement

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका आवासीय संयोजक

seventeenthThe Major Generals of Nepal ArmyThe Additional Inspector Generals of Nepal PoliceThe Additional Inspector Generals of Armed Police ForceThe Deputy Chief Investigation Officers of Department of National Intelligenceसत्रौंनेपाली सेनाको उपरथिनेपाल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसशस्त्र प्रहरी बल अतिरिक्त महानिरीक्षकराष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक
EighteenthThe Presidents of District Development CommitteesThe Chiefs of Metropolitan Citiesअठारौंजिल्ला विकास समितिका सभापतिमहानगरीय पालिकाका निर्वाचित प्रमुख
NineteenthThe Joint SecretariesThe First Class Gazetted Officials (like chief district officers)The Director GeneralsThe Deputy Director,

Advertisement

The District Court Judges

The Chiefs of Sub-Metropolitan Cities

The Mayors

The Vice-Presidents of District Development Committees

The Deputy Mayors

उन्नाइसौंसहसचिव,पहिलो श्रेणी राजपत्राङ्कित पदाधिकारीहरू (जस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू)महानिर्देशक,उपमहानिर्देशक,

जिल्ला न्यायधिश,

नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख

जिल्ला विकास समितिका उप सभापति

नगरपालिकाका निर्वाचित उप सभापति

TwentiethThe Foreign ConsulThe Foreign GeneralsThe Chiefs of Public Services Utilitiesबिसौंनेपालस्थित विदेशी कन्सुलर,नेपालस्थित विदेशी जनरलनेपालस्थित अनय अन्तरसरकारी संस्थाका प्रमुख
Twenty firstThe Brigadier Generals of Nepal ArmyThe Deputy Inspector Generals of Nepal PoliceThe Deputy Inspector Generals of Armed Police ForceThe Deputy Inspector Generals of Intelligence Departmentएक्काइसौंनेपाली सेनाका सहायक रथीनेपाल प्रहरीको नायबनिरीक्षकसशस्त्र प्रहरी बलको नायबनिरीक्षकराष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक
Twenty secondThe Colonels of Nepal ArmyThe Senior Superintendents of Nepal PoliceThe Senior Superintendents of Armed Police ForceThe Senior Superintendents of Intelligence Departmentबाइंसौंनेपाली सेनाको महासेनानीनेपाल प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षकसशस्त्र प्रहरी बल वरिष्ठ उपरिक्षकराष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक
Twenty thirdThe Under SecretariesThe Directors of Various Government EntitiesThe Second Class Gazetted Officials (like local development officers)तेइसौंउपसचिवविभिन्न सरकारी संस्थाहरु को निर्देशकहरुदोस्रो श्रेणी राजपत्राङ्कित पदाधिकारीहरूले (जस्तै स्थानीय विकास अधिकारीहरु)
Twenty fourthThe Lieutenant Colonels of Nepal ArmyThe Superintendents of Nepal PoliceThe Superintendents of Armed Police ForceThe Superintendents of Intelligence Departmentचौबिसौंनेपाली सेनाका प्रमुख सेनानीनेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरिक्षकसशस्त्र प्रहरी बल प्रहरी उपरिक्षकराष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक
Twenty fifthThe Majors of Nepal ArmyThe Deputy Superintendents of Nepal PoliceThe Deputy Superintendents of Armed Police ForceThe Chairpersons  of Intelligence Department

The Chairpersons of Village Development Committees

पच्चिसौंनेपाली सेनाको सेनानीनेपाल प्रहरी को प्रहरी नायब उपरिक्षकसशस्त्र प्रहरी बल को प्रहरी नायब उपरिक्षकराष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरु

गाउँ विकास समितिका अध्यक्षहरु

Twenty sixthThe Captains of Nepal ArmyThe Section OfficersThe Vice-Chairpersons of Village Development Committeesछब्बिसौंनेपाली सेनाका सहसेनानीशाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुगाउँ विकास समितिका उपाध्यक्ष
Twenty seventhThe Lieutenants of Nepal ArmyThe Inspectors of Nepal PoliceThe Inspectors of Armed Police ForceThe Inspectors of Intelligence Departmentसत्ताइसौंनेपाली सेनाको उपसेनानीनेपाल प्रहरी को निरीक्षकसशस्त्र प्रहरी बल को निरीक्षकलाईराष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरु
Twenty eighthThe Second Lieutenant of Nepal Armyअठाइसौंनेपाली सेनाको सहायक सेनानी

image source: www.doa.gov.np

We hope you got the answer of your problem. Hope you enjoyed the article. If yes, then please share and like the post. Thank you.

Order of Precedence in Nepal

Advertisement