39 New Year Shayari for Special Facebook Friends in Nepali Font

Advertisement

Find here top 39 New Year Shayari for Special Facebook Friends in Nepali Font and language to share your feelings with your special facebook friends. We have posted here top 39 nepali font wishes and messages and shayari for your friends and gf, bf, boyfriend and girlfriend in this year 2077 Vikram Samvat.

39 New Year Shayari for Special Facebook Friends in Nepali Font

1. Happy new year SMS in Nepali Language

खूशी हरू भै रहेको होस ओभेर फ्लो,
मस्ती कहिले पनि कदापी पनि न होस लो,
मित्रता को सूरुर सधै सधै छाइ रहोस्,
जैब खलती मा भरी माया प्रेम सधै रहोस्,
सम्मन मा होस बहार नै बहार्,
यस्तो आयोस नया बर्षा तपाइ को लागि

2. Happy new year SMS in Nepali Language

मुटु देखी निस्कियो कामनाअ छ हाम्रो ,
जिन्दगी म मिलोस तपाइलाई खूशी हरू सारा,

दुख न देउ भागवान तपाइलाई कहिले,
चाहे त इक खूशी कम गरी दियुन मेरो ।

HAPPY NEW YEAR 2077 to U

Advertisement

3. Happy new year SMS in Nepali Language

सारा कल्पना सत्यता बन्नेर्,
नया बर्श को अन्जुली मा भरी सान मिलोस्!
खूशी प्रेम अरु आम मिलोस्!!
नभ बर्श को शुभकामना

4. Happy new year SMS in Nepali Language

नया बर्श को यो प्रभात्,
बस खूशी हरू नै खूशी हरू ल्याओस्!
मिटोस सबै मन को अन्ध्यरो,
हरेक पल बस रोशन भै रहून्!
Happy new year 2077

5. Happy new year SMS in Nepali Language

यार जबा तिम्रो लाईफ मा मेरो इम्पोर्तन्के नै रहेन्
तबा सिदा सादा भनेए देउ को अब तिमीलाई मेरो जरुरी होईन,
मेरो राम जाने को खूशी हरू किन मागिन रहेको होउ ?
It hurts me

?

?

From:
2076

6. Happy new year SMS in Nepali Language

मेरो हासो को हिसाब को गर्नेछ ।
मेरो गलती लाई माफ को गर्नेछ । । ।
ए-भागवान मेरो मित्र हरू को सलामत राख्नु नत्र
हप्प्री न्यू एअर पार्टी म “लुङि” डान्स को गर्नेछ । । । ।

7. Happy new year SMS in Nepali Language

तपाइ सबै लाई दिल्ल को गहिराही ले
निस्केको सबै स्मर प्रर्थना को साथ्
“नया नेपाली बर्ष्” बधाइ छ ।
भागवान यो नया बर्श को तपाइ सबै को लागी शुभकामना,
इचचाह,
खूशी हरू,
सफलअत,
हिफजत्,
गरी राखुन्
न्यू नेपाली एअर । 2077 बधाइ

8. Happy new year 2077 mesages in Nepali

भागवान तपाइ लाई
हजारोउ खूशी हरू दियुन्
रा तपाइ माथि सहयोग गरी रहून ।
शुभकामना

9. Happy new year SMS in Nepali Language

भागवान तपाइ लाई
हजारुअ खूशी हरू दियुन्
रा तपाईं माथि सहयोग गरी रहून ।
शुभकामना लक्समी को हात होस्
सरस्वती को साथ होस्
गणेशअ को निभास होस्
रा लक्समी को अशिर्वाद ले
तपाईं को जिबन म प्रकाश्
नै प्रकाश होस्

“Happy new year 2077”

10. Happy new year SMS in Nepali Language

Advertisement

प्रार्थना को सौगात ल्याइ
मुटु को गहिराइ बाट
चन्द्रमा को रोशनी बाट
फूल हरू को कागज मा
तपाइ लाई लागी मात्र ३ शब्द हरु

HAPPY NEW YEAR 2077

11. Happy new year SMS in Nepali Language

सबैको मुटु हरू मा होस सबैको लागी प्रेम्,
आउने बाला हरेक दिन लयाओस खुशीयो को पर्ब,

यो आश को साथ आउ भुलेर सबै दुख
हप्प्री न्यू एअर 2077 को मा सबै गरौ वेल्-कोमे!

12. Happy new year SMS in Nepali Language

एक्-खुबसूरत । ।!
एक्-ताज्गी । ।!
एक्-सपना । ।!
एक्-सचाइ । ।!
एक्-कल्पान । ।!
एक्-अह्सस । ।!
एक्-आस्थाअ । ।!
एक्-बिश्बास । ।!
यही छ इक राम्रो बर्श को सुरुअवत । । ।!

13. Happy new year SMS in Nepali Language

यो नया बर्श मा । ।
जो चाह्छौ त्यो तिम्रो होस्,
हरेक दिन सुन्दर र रात हरू रोशन होस्,
कामियाबी चुमी रहेको तिम्रो कदम सधै यार्,
नया बर्श बधाइ छ तिमीलाई मेरो यार ।

14. Happy new year SMS in Nepali Language

लो ल म अर्ज गर्दै छु
सन्सार ले गर्योद धेरै अपरध्-ओ-सितम ।
वाह वाह्
सन्सार ले गर्योद धेरै अपरध्-ओ-सितम ।
भागवान को कसम्
भयो 2016 खत्तम्!
Happy new year 2077 😛

15. Happy new year SMS in Nepali Language

*** TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR***
के भन्दै छु मेरो यार्
बधाइ छ तपाइ लाई यो नया बर्श्
बढी रहेको होस सधै हाम्रो माया
A vERY veRY HAPPY NEW YEAR 2077

16. Happy new year SMS in Nepali Language

तपाइ सन्सार म जानु त्यहाँ बाट गाह्रोस फ्लाई अल्ल टेअर्,
सब मन्छे तपाइ लाई नै मनोस आफ्नो डेअर्,

तपाइ को हरेक नाता हरू होस अल्वय्स क्लेअर । । ।
रा भागवान देउ तपाइ लाई इक झक्कास new year!!
HAPPY NEW YEAR 2077

17. Happy new year SMS in Nepali Language

नया बर्श आयोस बनेर उज्यालो ,
खुलोस तपाइ को भाज्ञ को तल,
सधै तपाइ म रहोस मेहरबान उपर बाला,
चन्द्रमा तारा पनि तपाइ मा नै रोस्नी राखुन ।
Happy new year 2077

18. Happy new year SMS in Nepali Language

एक कामनाअ माङ्छु म आफ्नो भागवान सङ्,
चाहन्छु तपाइ को खूशी पुरा इमान ले,
सब इच्छा हरू पुरा होस तपाइ को,
रा तपाइ मुस्कुरायुन दिल्-ओ-जान ले!!
HAPPY NEW YEAR 2077

19. Happy new year SMS in Nepali Language

तपाइ को आँखा म सजेको छे जसले पनि सपना हरू र
मुटु मा लुकेको जसले पनि अभिलाषा हरू,
यह नया बर्श उनलाई सत्या भएर आयुन्
तपाइ लाई लागी यही छ मेरो शुभकामना ।

20. Happy new year SMS in Nepali Language

तपाइ को अशिर्वाद मिलोस गणेश बाट ।
बिद्या मिलोस सारास्वती बाट ।
सम्पती मिलोस लक्स्मी बाट ।
खूशी हरू मिलोस भागवान बाट ।
माया मिलोस सबै बाट ।
यही प्रर्थना छ यो मुटु बाट ।
HAPPY NEW YEAR 2077

21. Happy new year 2077 wishes in Nepali language

सोछे कसै आफ्नो सङ कुरा गरुन्,
आफ्नो कसै खास लाई याद गरुन्,
गरे जसले फैस्ला नया बर्श को शुभकामनाअ दिनू,
मुटु ले भने किन न शुरुवात तपाइ बाट गरौ…

22. Happy new year SMS in Nepali Language

Advertisement

अहिले केहि लम्हा बाकी छ न्,
बर्षा को खतम हुनु छ म,
जाउ यस्तो गरौ म तिमी,
गिलारी गुनासो जसले रेहन्छ,
सधै डर्मिय’न आफ्यानत,
खुन न खतम गरी दियुन्,
नया वादा नया कसम्,
नया आशा म बन्ध्छन्,
नया अन्दाज ले जीवान को इक इक पल बदले,
मुटु म छ न प्रकृती जो,
मा उस्लाई खतम गरी दियुन ।
अहिले केहि समय बकी छ,
नया बर्षा आउन लाई ।
Happy new year 2077 .

23. Happy new year SMS in Nepali Language

नया बिहानी नया किरन को साथ्
नया दिन इक प्रेमी झै सम्भव को साथ्
तपाइ लाई नया बर्श बधाइ छ धेरै धेरै प्रार्थना को साथ
Happy new year 2077

24. nayaa barsa ko subhaKamana sandesh

तल हेर आफ्नो

“हप्प्री न्यू एअर गिफ्त्” । । । । । । । । । ।
के भयो । ।
मिलेन । । । ?
आज हप्प्री न्यू एअर छ क्या ?
आइ हल्याउ
गिफ्ट लिन । !!!
Happy new year 2077

25. Happy new year 2077 Wishes Shayari SMs Mesages in Nepali Language

Happy new year 2077
सोची रहेको छु कि आज किन ?
अब तिमी डन को सिकाउछौ को कहिले विश गर्नु छ,
डन जबा पनि चाहना छ भने ब विश गर्दै छ,
Happy new year 2077 once again!

26. Happy new year 2077 Wishes Shayari SMs Mesages in Nepali Language

ंफूल ंखुश्बू को लागि
ंप्रेम ंनिभाउन को लागि
ंआण्खा हरू ंमुटु लुकाउन को लागि

रा यो msg तपाइ लाई
ंमेरो याद्ं
दिलाउन को लागि । ।
Happy new year 2077

27. Happy new year 2077 Wishes Shayari SMs Mesages in Nepali Language

बेशक्
आफ्नो हरेक चिज ” मित्र ”
को लागि
कुर्बान गरी देउ । ।
तर्‍ । ।
कसै चिज को
लगी आफ्नो ” मित्र ”
लाई कुर्बान न गर्नू । । “हजरत अलि (र ।अ) ।

28. Happy new year 2077 Wishes Shayari SMs Mesages in Nepali Language

मलाई छोडने फैस्ला त सधै गर्दै छ त्यो सख्स्!
तर उस को बस चल्दैन मेरो वफा को सामुन्ने । । । ।!!
happy new year 2077

29. Happy new year 2077 Wishes Shayari SMs Mesages in Nepali Language

आउ गला लागी हाल मेरो यार्,
दियी हालुन जादु को झप्पी दुइ चार्,
यस्तरी नै कट्जाओस जिन्दगी विथोउत अन्य रिस्क्
ए आशा को साथ विश योउ अ । । । । । ।
BHery HAPPY NEW YEAR 2077 !

30. nayaa barsa ko subhaKamana sandesh

day by dayतिम्रो खूशी हरू भाई हलुन double,
तिम्रो जिन्दगी देखी डिलिट भै हालुन सबै trouble,
भागवान राखुन सधै तिमीलाई smart and fit,
तिम्रो लागी हप्प्री न्यू एअर हो super duper hit!!

31. Happy new year 2077 Wishes Shayari SMs Mesages in Nepali Language

सबैको मुटु हरू मा होस सबैको लागि प्रेम्,
आउने बाला हरेक दिन ल्यायो खूशी हरू को फेस्टिवल्,
एस आशा को साथ आउ भुलेर सबै दुख,
हप्प्री न्यू एअर 2077 को म सबै गरौ welcome

32. Happy new year 2077 Wishes Shayari SMs Mesages in Nepali Language

पुराना बर्श सबै देखी भै रहेको छ दुर्,
के गरु यही छ प्रकृती को नियम्,
पुरानो याद हरू सोचेर उदास न होउ तिमी,
नया बर्श आएको छ । । ।
धुम म्चाले, धूम माछाले धूम्!!

Design of Happy Nepali New Year 2077 Greeting Wishing Cards Ecards Wishes Quotes Pictures Wallpapers
Design of Happy Nepali New Year 2077 Ecards

33. Happy new year 2077 Wishes Shayari SMs Mesages in Nepali Language

सुनौलो घाम बर्षअत पछि,
अलिकती हान्सो हेरेक कुरा पछि,
त्यसरि नै छ बधाइ तपाइ को 2016, 2077 को पछी ।
नया बर्श बधाइ ।

34. Happy new year 2077 Wishes Shayari SMs Mesages in Nepali Language

Happy new year wishes

आज्ज्
को
दुनिया
धेरै
advance
and technology
भै सकेको छ नै

यसै ले
advance
and technology
दुनिया
लाई
advance
and technology

रह्नेय्
वाला

१ advance
साथी को
तर्फ
बाट तपाइ हरू सबै मित्र हरू लाई
Advance “Happy new year 2077”

35. Happy new year 2077 Wishes Shayari SMs Mesages in Nepali Language

आफ्नो 2016 क अपराध धुन को लागी ९९
पटक सम्मा यो मन्त्र लाई जप्नूस्
“एअस्त ओर वेस्त्, हप्प्री न्यू एअर इस थे बेस्त्”
अब एडिट गरेर योइस मेस्गे मा
आफनो नाम राखेर अरु अपराध न गर्नू:प

36. Happy new year 2077 funny mesages in Nepali Language

जिन्दगी को १० असूल फोर 2077
१ ।हाँस्दै रेह्नु छ,
२ ।टेन्सन न लिनू,
३ ।राम्रो सोच्नू,
४ ।राम्रो खानू
५ ।मस्त्त्त सुत्नू,
छ ।मस्त रहनू,
७ ।हरेक प्रोब्लेम लाई मन्न ले सोल्भे गर्नू,
८ ।फ्रेन्डस को ओसाथ लाईफ टाईम फ्रेन्डशिप अकाउन्ट खोल्नू,
९ ।मलाई याद रख्नू, and one more importance
१० ।मलाई स्म्स गर्दै रह्नू । ।
Habhe A Happy Lobhley New Year

37. nayaa barsa ko subhaKamana sandesh

जस्लाई हेर्
१ दिन । । २ दिन्
४ दिन … १ हप्ता
२ हप्ता
पहिले बाजी मारन म लागी रहेको छु ।
ए लेउ अनि म भनेए दिन्छु … !!!
Happy new year 2077

38. nayaa barsa ko subhaKamana sandesh

कामनाअ मिलोस साथी हरू बाट,
साथ मिलोस आफ्यानत बाट,
सहयोग मिलोस भावना बाट,
प्रेम मिलोस सबै बाट,
यही कामनाअ छ मेरो भागवान सङ्,
की तपाइ खूशी रहनू । ।
Happy new year 2077 !!

39. nayaa barsa ko subhaKamana sandesh

सुनेको छु नया बर्श फेरी आइ रहेको छ ?
खूशी हरुन पनि हुनेछ,
बहार पनि हुनेछ,
तर म त बितेको चैत्र लाई सोचुन म दुखाइ छु,
की जबा तिमी मेरो नजिक थियो,
रा खुश्यन ४सो मेरो साथ ठेयोन्
तर अब एक्लाई तिमीलाई सोच्छु,
यही खोउफ डमन बाट समेतिएको छ,
की यस्तो न होस्,
योइस बर्स पनि चैत्र,
तिमी बिना नै भन्ने बीतुन्,
चैत्र त हरेक बर्षा आइ रहेको छ,
तर तिमी हुँदैन त केही पनि हुने थिएन्

सुनेको छु नया बर्श फेरी आइ रहेको छ ?
Happy new year 2077.

Advertisement

0Shares
Jitendra Sahayogee

I am Jitendra Sahayogee, a writer of 12 Nepali literature books, film director of Maithili film & Nepali short movies, photographer, founder of the media house, designer of some websites and writer & editor of some blogs, has expert knowledge & experiences of Nepalese society, culture, tourist places, travels, business, literature, movies, festivals, celebrations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *