Advertisement

Typical Nepali Wishes and SMS for Nepali Dashain 2076


Happy Dashain 2076 fever has already started. So we are collecting lots of Dashain sms and Dashain wishes for your friends, family and your relatives. As we know Dashain is the biggest festival of Hindu. Many people are devoted on God, Goddess during Dashain period.

sms dashain wishes nepal
image source: masterthenewnet.com

Typical Nepali Wishes and SMS for Nepali Dashain 2076:- No. 1

हजुरको घरमा धमिरा परोस्,
प्रेममा बिछोड होस्,
ज्यान सुकेर मुरली होस्,
ब्यागमा एक सुक्का नहोस्,
मनमा अशान्ती छाओस्,
खानामा झिङ्गा परोस्,
निन्द्रा नलागोस्,
आँखा फुटोस्,
कान बैरो होस्,
ग्रलफेन्ड पोइला जाओस्,
ब्याइफैन्डले सौता ल्याओस्,
सधै कलह छाओस्,
किरा परेर मर्न परोस्,
भनेर भन्ने हजुरको शत्रुको सत्यनाश होस्
यहि नै मेरो
बिजया दशमी तथा दिपावली 2076 को मंगलमय शुभ कामना

Typical Nepali Wishes and SMS for Nepali Dashain 2076:- No. 2

bijaya dashami sadhai aau timi unnati banera,
chunauti samana garna chattan banera,
raato tika banera, jamara banera,
saktiddayek banera, gyan maya bhayera,
khusi bhayera, ullas bhayera,
sabaika laagi sadhai sadhai, mangal maya banera,
sabai sabailai subhakaamana banera

बिजया दशमी सधैं आऊ तिमी उन्नती बनेर,
चुनौती सामना गर्न चट्टान बनेर,
रातो टिका बनेर, जमरा बनेर,
सक्तिद्दाएक बनेर, ज्ञान मय भएर,
खुसी भएर, उल्लास भएर,
सबैका लागि सधैं सधैं, मंगलमय बनेर,
सबै सबैलाई शुभकामना बनेर

Typical Nepali Wishes and SMS for Nepali Dashain 2076: No. 3

aayo dashain aayo, khusiyaali layo
charai tira batabaran umangalle chayo
mannka dukha basta, chhanik bhayepani birsaayo
haasi kheli ramai manaaine parwa aayo
dashainko sabailai subhakaamana

आयो दशै आयो, खुशीयाली ल्यायो
चारै तीर बातावरण उमंगले छायो
मंनका दु: कस्ट, क्षणिक भयेपनि बिर्सायो
हासी खेली रमाइ मनाइने पर्व आयो
दशैको सबैलाई शुभकामना

Typical Nepali Wishes and SMS for Nepali Dashain 2076: No. 4

साथ साथैहजुरको घरमा धमिरा परेर छानो चुहिने होस,
 प्रेममा बिछोड होस्, ज्यान सुकेर मुरली जस्तो होस्,
ब्यागमा एक सुक्का नहोस्, मनमा अशान्ती छाओस्,
खानामा झंिगा परोस्,निन्द्रा नलागोस्,
आँखा फुटोस्,कान बैरो होस्, लोग्नेले सौता हालोस्,
स्वास्नी पोइला जाओस, घरवार भसक्कै बिगि्रयोस।
सधै कलह छाओस्,किरा परेर मर्न परोस्,
भनेर भन्ने हजुरको शत्रुको सत्यानाश होस्
दशैंको शुभकामना

Typical Nepali Wishes and SMS for Nepali Dashain 2076:- No. 5

Dashain au6 jan6, dasha naaos,
Tika lain6, khas6, bhagya nakhasos,
Jamara lain6 suk6, khushi nasukos,
Ping khelin6, chudin6, sambandhako dori nachudios.
HAPPY DASHAIN 2076.

Typical Nepali Wishes and SMS for Nepali Dashain 2076

You are recommended to see also:

Posted under the file:

Dashain sms 2076, Dashain wishes 2076, dashain wish 2076, dashain 2019 wish, dashain sms wishes, sms dashain, wishes dashain, dasain wishes, dashain sms nepali, dashain wishes nepali, nepali dashain wishes, dashain nepali wishes, dashain best wishes, best sms dashain, dashain best sms, dashain best wishes, dashain sms for girls, dashain sms for boys, dashain sms for students, dashain sms for family, dashain sms for friends, dashain sms for 2076, dashain sms for 2019, dashain wishes for girls, dashain wishes for boys, dashain wishes for students, dashain wishes for family, dashain wishes for friends, dashain wishes for 2076, dashain wishes for 2019, dashain wishes cards, dashain wishes card, dashain wish cards, dashain wish card, dasai wishes cards, dashain wishes quotes, dashain wishes in nepali language, dashain wishes in english, dashain sms in nepali language, dashain sms quotes,

About Dashain

Written by

Jitendra Sahayogee

I am Jitendra Sahayogee, a Writer of 12 Nepali Books, Director of Maithili films, Founder of Radio Stations, Designer of Websites and Editor of Some Nepali Blogs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *