List of Nepali Surnames | Family Names in Nepal

List of Nepali Surnames | Family Names in Nepal

Get the famous, popular, surname of Nepal. We have enlisted the Nepali Surnames. See here the total Nepali Thar haru. Full list of family names of hilly, Himalayas, terai, madhesh regions.

 1. THAPA
 2. LHOSAR
 3. KARKI
 4. TAMANG
 5. GHATI
 6. MATHI
 7. MATHNA
 8. PRADHAN
 9. AHA
 10. BHATRI
Nepali surname familyname in Nepal

Nepali surname or familyname

 1. SHAH
 2. GURUNG
 3. MAHARAJ
 4. BUSNATE
 5. LAMA
 6. GHATRIKA
 7. MARITA
 8. ASUDHI
 9. MATRI
 10. BHANDRI

 

 1. BHANDARI
 2. MAHASET
 3. PUJARI
 4. AARINA
 5. ACHARAYA
 6. BHANDARI
 7. BHATTRIYA
 8. SHAKYA
 9. RAI
 10. LIMBU

 

 1. BAHUN
 2. CHHETRI
 3. KHADJKA
 4. GHIMIRI
 5. POKHREL
 6. BARAL
 7. BAKHEREL
 8. SHAKU
 9. YADAV
 10. GUPTA

 

 1. BISTULA
 2. FISTULA
 3. YAMUNA
 4. YARANA
 5. SHREE
 6. PARINA
 7. TELI
 8. SUDHI
 9. RAAUNIYAR
 10. PRADHAN

 

 1. KARN
 2. CHAUDHARY
 3. SHITAL
 4. SHALAK
 5. DHALAK
 6. DAHAL
 7. DAUNBAR
 8. CHALISE
 9. BELBASE
 10. BISTA

 

 1. DEVKOTA
 2. DHAKAL
 3. DAUNBHANJAR
 4. CHEMJONG
 5. PAUDEL
 6. POKHEREL
 7. RAJ
 8. BHANDARI
 9. RAM
 10. DALIT

 

 1. MUSHAR
 2. CHAMAR
 3. DOM
 4. ROSYARA
 5. MAJHE
 6. RAYAMAJHI
 7. THAPA
 8. THAKUR
 9. THAKURI
 10. KAJI

 

 1. SITAULA
 2. SHRESTHA
 3. CHETRY
 4. SINGH
 5. B.K
 6. NEWPANE
 7. NEPALI
 8. PARIYAR
 9. THARU
 10. CHAUDHARY

 

 1. LIMBOO
 2. KHATID
 3. WALA
 4. CHAURASHIYA
 5. KHATRI
 6. TAMMYNI
 7. TRIRINITY
 8. MYUNI
 9. WEARIES
 10. LARINA

 

 1. FARICE
 2. ROHINI
 3. RUDDY
 4. REDDI
 5. GANY
 6. HATINI
 7. DHUNGANE
 8. GORI
 9. GAICHI
 10. KHARI

 

 1. NAAATHUNIYA
 2. NIRMAYA
 3. NEUPANE
 4. ALORIS
 5. PARIK
 6. SURENI
 7. BOKRI
 8. HOCHETI
 9. TOPURI
 10. WALLE

 

 1. PANTH
 2. BIR
 3. MANUSIYA
 4. BAIGUNI
 5. MORIKSH
 6. MORINA
 7. PARITI
 8. PANNIK
 9. JOSHI
 10. DANGOL

 

 1. DHUNGANA
 2. TULADHAR
 3. JONY
 4. AWAL
 5. SHAHI
 6. KHADI
 7. ACHARIYA
 8. MAHARAJGUBAJU
 9. TULADHAR
 10. NAKARMI

 

 1. RAJOPADHAYA
 2. RANJIT
 3. DANGOL
 4. SUBEDI
 5. SHARMA
 6. KHATRI
 7. RAUT
 8. SUDHI
 9. PANDEY
 10. RAUTEE

 

 1. BIST
 2. AEYAR
 3. CHAND
 4. MATHEMA
 5. RANA
 6. ARAWAT
 7. KOIRALA
 8. NEUPANE
 9. GAUTAM
 10. MOKTAN

 

 1. YONZON
 2. PAKHRIN
 3. MOKTANYA
 4. ALE
 5. GHATR
 6. STI
 7. SITUSHI
 8. PANDEI
 9. BUSTI
 10. MAITI

 

 1. DEVI
 2. KAITH
 3. GOIT
 4. TANY
 5. NAIR
 6. FETIH
 7. TAPATELI
 8. MAJOR
 9. RAUNIYAR
 10. HALISH

 

 1. PARUNI
 2. TANISHI
 3. RAISHI
 4. RAKSHA
 5. DEVI
 6. SHAHINI
 7. SHANI
 8. SHTIMA
 9. MATINI
 10. PARTINI

 

 1. BANGLESHI
 2. MAITHIPA
 3. LIMGINI
 4. KAITH
 5. BRAHAMAN
 6. GOITRA
 7. SHRIMAN
 8. SOITH
 9. SOINY
 10. SONY

 

 1. SONAR
 2. LOHAR
 3. NERAULA
 4. MAGHI
 5. BHADUR
 6. CHANDUN
 7. CHADHI
 8. PANDI
 9. SANDHI
 10. RUPISH

 

 1. DALLY
 2. GALLINE
 3. KHOTAN
 4. POTTATINI
 5. KALYANI
 6. MORASHI
 7. BHAILIYA
 8. TELISHAN
 9. KHADKANI
 10. AC

 

 1. MAHADEV
 2. BIKRAN

 

Advertisement
  1. Dorji palbar bista
   • Jitendra Sahayogee

  Leave Comments