Nepali Novel Book >PagalPremee< Read/Download Online Free

Get here post about Nepali sahitya. We have here published a Nepali novel or upanyas, written Jitendra sahayogee. It’s one of the unique Nepali novel in the Nepali literature world. All the words in this novel are starts from Nepali letter ‘pa’. You can read here in this post as the book ‘pagalpremee’.

पुरुषोत्तम पोखरी परतिरको पुरनपुर पधार्‍यो । पंकज पुसनतिर पधार्‍यो । पोखरी पुरनपुरकै परिसरभित्र पर्छ । पोखरी पुसनपुरको परिसरभित्र पर्दैन ।

७.

 

पदमिनी पनि पुसनपुरको पंकजको पटाङ्गनिीमा पधारिन् । पटाङ्गनिीको पिढीबाट पंकजलाई पुकारिन् । पदमिनीलाई पुसनपुरमा पाउँदा पंकजमा परमानन्द पलायो । पुरनपुरको पदमिनीलाई पंकजले पुसनपुरमा पायो । पदमिनी पंकजको पटाङ्गनिीमा पधार्दा पंकजको पिता प्रेमलालले पन्चतन्त्र पढदैथे । पदमिनीको परिचय पंकजको पिता प्रेमलालले पनि पाए । पंकजको पिताले पुरनपुरवासी पदमिनीलाई पहचाने । पुसनपुरको परिक्रमणमा पंकजको पिताश्रीलाई पदमिनीले पहिचानिन् ।

परिकार पकाउन पंकजले पोसेको प्राणी परेवा पक्डेन । परेवाको परिकारमा प्रशस्त पोषण पाइन्छ । पोषित पन्छी पक्डेन । पालतु पंक्षीमा परेवा पर्दछ । पलौटो परेवालाई पक्डेन । पोथी परेवा पक्डेन । पुरुष परेवा पनि पक्डेन । परेवालाई पक्डेर पोलेन । परेवाको पखेटा पोल्दै पोलेन । पालित पन्छी परेवालाई पक्डेन । पुसनपुरमा परेवाको परिकार पोक्यादैनन् । परिआएमा परेवाको पखेटा पनि पक्याउनुपर्छ । पंकजको पिताले पाठापाठी पनि पोसेको पदमिनीले पाइन् । परिकार पकाउन पंकजले पोसेको प्राणी पाठा पाठी पनि पक्डेन । पाठा पाठीको परिकारमा पनि प्रशस्त पोषण पाइन्छ । पंकज पोषित पाठा पाठी पक्डेन । पलौटो पाठा पाठी पंकजले पक्डेन । पुसनपुरमा पक्वानमा पाठा पाठीलाई पोक्क्याउछन् । पंकजले परिकारमा पकौडा पकायो । पुरनपुरमा पदमिनीले पुरी पकाइथिन् ।

पंकजले पकाएको पकौडा पोक्याएपछि पदमिनी पंकजसँग पुसनपुर पर्रिभ्रमणमा पधारिन् । पुसनपुर पर्रिभ्रमणमा पदमिनीले परमसुख पाइन् । पुसनपुरको प्राकृतिक पर्यावरणले पदमिनीलाई परमसुखको पोखरीमा पौडाइन् । पुसनपुरको परिक्रममणबाट पदमिनी पछुताइनन् । परिक्रमणमा पदमिनीले परिक्लान्त पथिकका पगरी पहिरिन् । परिक्रमनबाट पंकज परिक्लान्त पथिकमा परेन । पुसनपुरको पर्रिभ्रमणपश्चात पदमिनी पुरनपुर पधारिन् ।

  ८.

Advertisement

पाठशालाका प्रवेशार्थीहरुले प्रवेशपत्र पाए । परीक्षार्थीहरुले परीक्षाकेन्द्र पुगे । प्रशिक्षार्थीहरुले परीक्षाको प्रावधानहरु पढे । परीक्षार्थीहरुले परीक्षाको प्रश्नपत्र पाए । परीक्षाको प्रवन्धकमा पंकज पर्‍यो । पंकजले परीक्षाको पर्यवेक्षक परीक्षाकेन्द्रमा पधार्दा परीक्षार्थीहरुले परिताप पाएनन् । परीक्षाको परिक्षक पधार्‍यो ।

परीक्षापश्चात प्रशिक्षार्थीहरुले परिषदलाई पर्खे । परीक्षा परिषदको प्रतिफललाई पर्खे । परीक्षाको परीक्षाफललाई परीक्षार्थीहरुले पर्खे । पल प्रतिपलका पानाहरु प्रशस्त पल्टे ।

परीक्षाको परीक्षाफलको प्रकाशनले परीक्षार्थीले परितोष पाए । परिश्रमी पठालु परीक्षामा परिणाम पनि पाए । परिश्रमको प्रतिफल पाइन्छ । परिश्रमीले पछुताउनु पर्दैन । प्रयासरत परिश्रमीले पराजय पाउँदैन । प्रशिक्षार्थीहरुले परीक्षाको परीक्षाफलमा पास पाए । पचहत्तर परीक्षार्थीहरुमा पैसठ्ठी परीक्षार्थीहरुले पासको प्रमाण पाए । परीक्षार्थी परीक्षाफलको प्रकाशनले परितोष पायो, प्रधानाध्यपकले । पुरनपुरको पाठशालाले प्रख्याति पाए । पाठशालाका प्रशिक्षकहरुले प्रख्याति पाए । पाठशालाका पढाउने प्रवुद्धहरुले प्रख्याति पाए । पंकजले पनि प्रशस्त प्रख्याति पायो । पढ्नमा प्रखर पंकजले पढाउनमा पाएको प्रख्यातिले परमानन्द पायो ।

परिश्रमी पुरुष पंकजले पराजय पाएन ।

पुरनपुरमा पाँच प्रतिशत प्रजाहरु पनि पठितमा पर्दैनन् । परन्तु पाँच प्रतिशत पठितहरुमा पुरुषोत्तम पनि पर्छ । पदमिनी पनि पर्छिन् । पुसनपुरमा पन्ध्र प्रतिशत प्रजाहरु पनि पठितमा पर्दैनन् । परन्तु पन्ध्र प्रतिशत पठितहरुमा पंकज पनि पर्छ । पंकज पट्मुर्खमा पर्दैन । पंकजलाई पट्मुर्खमा पार्दैनन् पुरनपुरवासीले । पंकज प्रत्युत्पन्न प्रशिक्षकमा पर्छ । पंकज प्रत्युत्पन्न पुरुष पंक्तिमा पर्छ ।

पचहत्तरमा पैसठ्ठी पढालुहरुले प्रवेशिका पासको परीक्षाफलको प्रमाणपत्र पाएकोले पाठशालाका पूरा परिवारले परमानन्द पाए । पंकजको पहलले प्रशस्त प्रख्याति पायो । पाठशालाबाट पढाउनेहरुमा पंकजले प्रथम पुरस्कार पट्कायो । प्रतिभाशाली पढालुहरु पुरस्कार पायो । प्रतियोगितामा प्रशिक्षार्थीहरुलाई प्रशिक्षकहरुबाट पुरस्कार पाए । पुरस्कारले प्रशिक्षार्थीहरुलाई पन्याए । पढालुहरुले पुरस्कार पाए । प्रतियोगिताका प्रशस्त प्रतिस्पर्धीहरुमाझ

Want to read more? If yes, please click on the next page number. Which page do you want to read, you can easily by clicking the online ebook of novel. You can also download these all ebook epapers of this novel. Thanks for reading and being continue. Hope you are enjoy much more. Have a good day.

Advertisement
Advertisement
Jitendra Sahayogee

I am Jitendra Sahayogee, a writer of 12 Nepali literature books, film director of Maithili film & Nepali short movies, photographer, founder of the media house, designer of some websites and writer & editor of some blogs, has expert knowledge & experiences of Nepalese society, culture, tourist places, travels, business, literature, movies, festivals, celebrations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *