Nepali Novel Book >PagalPremee< Read/Download Online Free

Get here post about Nepali sahitya. We have here published a Nepali novel or upanyas, written Jitendra sahayogee. It’s one of the unique Nepali novel in the Nepali literature world. All the words in this novel are starts from Nepali letter ‘pa’. You can read here in this post as the book ‘pagalpremee’.

‘पकेटमारलाई पनि पिराउनुपर्छ ।’

‘पन्चभलादमीलाई पत्याउनुपर्छ ।’

‘प्रहरीलाई पत्याउनुपर्छ । पकेटमारालाई पत्याउनुहुन्न ।’

“पेट पोल्यो । पेट पोलेर पकेटमारी पथ पट्याएँ । पेट पोलेपछि पापको पथ पनि पछ्याउँछन् । पेट पोलेपछि पेट पाल्नुपर्छ ।”

‘पकेटमारी पाराले पार पाइदैन । पकेटमारहरु पैसा परायणमा र्

पर्छन् ।’

Advertisement

प्रहरीहरु पाठशाला पुगेर पकेटमारलाई पक्डेन । पाठशाला परिसरभित्र पक्रिन पाइदैन । पाठशाला परिसरभित्र पुगेपछि पंकजलाई

पुकार्‍यो । पंकजले प्रहरीको परामर्श पनि पायो । पंकजबाट पनि प्रहरीहरुले परामर्श पायो । पुरनपुरसँग परिचित प्रहरीहरु पंचायतमा पधारे । परिघटित परिस्थितिलाई प्रहरीहरुले पर्गेल्यो । प्रहरीको परिक्षकले पकेटमारलाई पाँच पन्ध्र प्रश्न पुछ्यो ।

परिआएमा प्रहरीहरु पकेटमारासँग पनि पट्छन् । परन्तु पंचायतमा पुगेका प्रहरीहरु पकेटमारसँग पटेन । प्रहरीबाट परामर्श पकेटमारले पनि पायो । पकटेमारीका परिणाम पनि पकेटमार प्रकाशले पायो । प्रक्रिया पुर्‍याएर प्रहरीले पकेटमार प्रकाशलाई पक्डयो । पकेटमारीको प्रकरणले पकेटमारलाई प्रहरीचौकीमा पुग्यो । पंकजले परिहार पायो । पकेटमारा प्रकाशले पराजय पायो ।

परन्तु पंकजको पैसा प्रकाशले पचाउन पाएन । परपुरुषको पैसा पचाउन पाएन । प्रकाशलाई प्रहरीले पक्डयो । पकेटमारलाई प्रहरीले पकडेपछि परितृप्त पायो ।

  ५.

पाठशालामा पाठापाठी पस्दैनथ्यो । पाठापाठी पाठशालामा पस्नासाथ पालेले पक्डिन्थ्यो । पाठापाठी पाए पण्यशालामा पाइन्छ । पाठशालामा पाडापाडी पनि पस्दैनथे । पाडो पाडी पाए पण्यशालामा पाइन्छ ।

पढाउने पलमा पढाइसकेपछि पंकज पाठशालाबाहिर पाइखानामा पुग्यो । पंकज पिसाबखाना पुग्यो । पाइजामा पहिरियो । पाइखानापश्चात पंकज पाठशालाकै पुस्तकालयतिर पधार्‍यो ।

पंकज पहिलोपल्ट पुरनपुरको पाठशालाको पुस्तकालय पुग्यो । पाठशालाको परिसरभित्र पुस्तकालय पर्छ । पुरनपुरको पुस्तकालय पहिलोपल्ट पुग्दा परमसुख पायो । पुस्तकालयमा पुस्तक पढिरहेका पढालुहरु पनि पंकजले प्रशस्त पायो ।

Advertisement

प्रशिक्षार्थीले पुस्तक पढ्नुपर्छ । प्रशिक्षकले पनि पुस्तक पढ्नुपर्छ । प्रशिक्षार्थीलाई पढाउन प्रशिक्षकले पहिले पढ्नुपर्छ । पढालुहरुले पनि पुस्तक पढ्नुपर्छ । पढालुहरु पनि पुस्तकालय पधारेर पढ्नुपर्छ । पाठशालामा पढाउने प्रवुद्ध पठितहरुले पनि पढ्नुपर्छ । पाठशालामा पढ्न पधार्ने पढालुहरुलाई पढाउन प्रथमतः पढाउने प्रवुद्धहरुले पढ्नुपर्छ । पुस्तकमा पढाउने पद्धतिहरु पढ्न पाइन्छ । परिआएमा पाखे पखिनीहरुलाई पनि पढाउनुपर्छ । प्रभावकारी पढाइमा प्रज्ञा पाइन्छ । परिनिष्ठत पढाइलाई पढ्नुपर्छ ।

पुस्तक पसलमा पुस्तकहरु पाइन्छ । पकौडी पसलहरुमा पकौडा, पकौडी पाइन्छ । पुस्तक पसलमा पकौडाहरु पाइदैन । पकौडा पसलमा पुस्तकहरु पाइदैन । पुरनपुरमा पुस्तक पसलहरु पनि पाइन्छ ।

पाठशालामा पुस्तकहरु पढ्न प्रशस्त पाइन्छन् । पाठशालामा पाठ्यपुस्तकहरु पाइन्छ । पाठशालामा पठनीय पुस्तक पाइन्छ । पत्रिका पनि पढ्न पाइन्छ । पुस्तकालयमा पुस्तकहरु प्रशस्त पाइन्छ । पंकज पढाउने पाठशालाको पुस्तकालयमा पनि प्रशस्त पुस्तकहरु पाइन्छ ।

पंकजले पुस्तकलयमा पुनः प्रकाशित पुस्तक पायो । प्रकाशमय पुस्तक पाएन । प्रकाशनोन्मुख पुस्तक पाएन । परन्तु पुनर्मुदित पुस्तक पायो । पारिजातको पुस्तकहरु पनि पायो । पुराणहरु पनि पायो । पत्रिकाको परिशिष्टाङ्ग पनि पायो । प्रकाशित पुस्तक पायो । पंकजले पुस्कतालाध्यक्षलाई पुस्तकालयमा पाइने पुस्तकहरुबारे पुछ्यो । ‘प्रेमदेखि परिणयसम्म’ पुस्तक पाएपछि पंकज पढ्न पिछडिएन । पुस्तकको पर्यावरण पढेपछि पाना पल्टायो । पुस्तकको पहिलो पृष्ठमा पृष्ठभूमि पायो । पुस्तकको पाचौ पाठमा परिवर्तन पायो । परिमार्जित परिलेख पायो । पुस्तकको पाँचौं परिच्छेद प्रेममय पायो पंकजले । पुस्तकको पन्ध्रौं परिच्छेदमा पंकजले परिणयबारे पढ्यो । पुस्तकका पुरापुर परिच्छेदहरु पढ्यो । पुस्तकको पच्चिसौं परिच्छेदमा पंकजले प्रेमका प्रशस्त परिभाषाहरु पढ्यो । पुस्तकको पैतिसौं परिच्छेदमा परिणयबारे परिलेख पढ्यो । पहिलो पृष्ठदेखि पृष्ठभागसम्म पूरा पढ्यो । पुस्तक पढिसकेपछि पंकज पुसनपुरतिर पधार्‍यो ।

Want to read more? If yes, please click on the next page number. Which page do you want to read, you can easily by clicking the online ebook of novel. You can also download these all ebook epapers of this novel. Thanks for reading and being continue. Hope you are enjoy much more. Have a good day.

Advertisement
Jitendra Sahayogee

I am Jitendra Sahayogee, a writer of 12 Nepali literature books, film director of Maithili film & Nepali short movies, photographer, founder of the media house, designer of some websites and writer & editor of some blogs, has expert knowledge & experiences of Nepalese society, culture, tourist places, travels, business, literature, movies, festivals, celebrations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *