Nepali Novel Book >PagalPremee< Read/Download Online Free

Get here post about Nepali sahitya. We have here published a Nepali novel or upanyas, written Jitendra sahayogee. It’s one of the unique Nepali novel in the Nepali literature world. All the words in this novel are starts from Nepali letter ‘pa’. You can read here in this post as the book ‘pagalpremee’.

पाइन् । प्रमिलाले पनि पदमिनीको पत्रमित्र पंकजको पूरा परिचयात्मक पहिचान पाइन् ।

पर्रिभ्रमणमा पंकजले पदमिनीको परिचय पायो । परस्परको परिचयपश्चात पदमिनीले पल पलमा पंकजलाई पुर्लुक्क पुर्लुक्क पिर्लिक्याउँथिन् । पंकजले पदमिनीको पहिचान पायो । परिचेय परीसँग परिचय पाउँदा पंकजले परमसुख पायो । परिचितलाई पत्रमित्रलाई पुरनपुरमै पदमिनीले पाइन् । पंकजले परिज्ञात पत्रमित्रलाई पहिचान्यो ।

पदमिनीले पोसाकहरु पखालिसकिन् । पंकजले पङ्कलि पाइतालाहरु पोखरीमा पुनः पखाल्यो ।

पंकज पदमिनीसँग पदमिनीको प्राङ्गनतिर पधार्‍यो । पंकज पदमिनीसँग पदमिनीको पटाङ्गनिी पुग्यो । पंकज पदमिनीसँग पदमिनीको प्राङ्गनमै पुगिछाड्यो । पदमिनीको पिताले पनि पुत्री पदमिनीको पत्रमित्र पंकजको पूरा परिचय पाए । पंकजले पत्रमित्र पदमिनीको पिता परशुरामको पूरा परिचय पायो । पैन्ट पहिरिएको पंकजले पाइजामा पहिरिएको पदमिनीको पिता परशुरामसँग परिचय पायो । परस्परको परिचयले पदमिनीको पिता परशुरामले पनि प्रसन्नता पाए ।

पंकजलाई पदमिनीको पिताले प्रश्नहरु पुछिरहे । परशुरामले पंकजबाट परिज्ञान पाइरहृयो । पदमिनीको पटाङ्गनिीमा परिप्लावित पुष्पहरु पनि प्रशस्त पाइयो । पदमिनीको पटाङ्गनिीमा पोको पन्तेरो पाएन ।

पिताले पुत्रलाई पाल्छ । पिताले पुत्रीलाई पाल्छ । पुत्रले पनि पितालाई पाल्छ । परिआएमा पुत्रीले पनि पितालाई पाल्छिन् । पतिले पत्नीलाई पाल्छ । परिआएमा पत्नीले पनि पतिलाई पाल्छिन् । पुत्रको परिपालनमा पिताले परिताप पाउँदैन । पुत्रीको परिपालनमा पिताले परिताप पाउँदैन । पिताको परिपालनमा पुत्रले परिताप पाउँदैन । पत्नीको परिपालनमा पतिले परिताप पाउँदैन । पुत्रको परिपालनमा पिताले परितोष पाउँछ, परमसुख पाउँछ । पदमिनीको पिता परशुरामले पनि पुत्री पदमिनीलाई पाल्छन् । पदमिनीको परिपालनमा परशुराम परितोष पाउँछन्, परमसुख पाउँछन्, परमानन्द पाउँछन् । परन्तु परिताप पाउँदैनन् ।

Advertisement

पदमिनीको परिवारमा पंकजको परिवारमा पर्दैन । पंकजको परिवारमा पदमिनीको परिवार पर्दैन । पदमिनीको परिवार पुरनपुरको पृथवीमा पसिनाको पानी पारिरहेछन् । पंकजको परिवार पुसनपुरको पृथवीमा पसिनाको पानी पारिरहेछन् ।

Get here post about Nepali sahitya. We have here published a Nepali novel or upanyas, written J

पदमिनीको परिवार पनि प्रेमले परिपूर्ण परिवारमा पर्छ । परन्तु पदमिनीको परिवार पैसाले पूर्ण परिवारमा पनि पर्छ । पुरनपुरमा पारिएको परिश्रमको पसिनाबाट पदमिनीको पिता परशुरामले प्रशस्त परिणाम पाउँछन् । परिश्रमको पुष्पबाट पदमिनीको पिताले प्रशस्त परिमलहरु पाउँछन् । पदमिनीको पिताले पृथ्वीमाताबाट प्रशस्त परमसुख पाउँछन् । पंकजको परिवारभन्दा पदमिनीको परिवार पैसावाल परिवारमा पर्दछ । पदमिनीको पिता परशुराम पाण्डे पण्डितमा पनि पर्छन् । परन्तु पुरनपुरको पीठको पुजारीमा पर्दैनन् ।

पदमिनीको पिताकहाँ परिचरहरु पंकजले पाएन ।

पदमिनीकहाँ पहिलोपल्ट पधारेको पंकजले पुरी पोक्यायो । पंकजको पत्रमित्र पदमिनीले पुरी पकाइन् । पुरी पोक्कयाएर पंकज पूर्णसन्तुष्टि पायो ।

पंकजको पिताकहाँ पनि परिचरहरु पाइदैन । पिताको परिधिय प्रेम पुत्र पंकजले पनि पाउँछ ।

पुरनपुरको परिक्रमणमा पंकजले परमानन्द पायो पदमिनीसँग । पुरनपुरको परिक्रमणमा पंकजले पदमिनीको पिताश्रीलाई पहचान्यो । पुरनपुरको पूरा प्रकृतिलाई पहचान्यो । प्रशस्त पुरनपुरवासीहरुलाई पनि पंकजले पहचान्यो । पुरनपुरको परिक्रमणबाट पंकज पछुताएन । परिक्रमणमा पुरनपुरवासीप्रति प्रेम पलायो । पदमिनीसँग पुरनपुरको परिक्रमणमा पंकज पट्टएिन । परिक्रमणबाट पंकज परिक्लान्त पथिकमा परेन । परन्तु पुरनपुरको पर्यटकीय प्रकृतिबाट पंकज पख्रियो । पुरनपुरको प्रकृतिलाई प्रशंसाको पयोधरले पानी पार्‍यो । पुरनपुरको प्राकृतिक पर्यावरणलाई प्रशंसाको पोकोमा पोल्टायो ।

पुरनपुरको पर्रिभ्रमणबाट पंकजले परिज्ञान प्रशस्त पायो । पुरनपुरमा पशुहरु प्रशस्त पाइन्छ । पुरनपुरवासीले पशुहरु प्रशस्त पाल्छन् । पशुधनलाई पत्याउँछन् । पशुधनले पैसावालको पदमा पुग्छ । प्रायले पाल्छन पुरनपुरमा । पन्छी पनि पाल्छन पशुपालकहरुले । पशुहरुलाई पुज्छन् पनि । पशुपालनाले पुरनपुरवासीले प्रशस्त पैसाका पोकाहरु पनि पाए । पशुपालकहरु पशुवाक्य पनि पहिचान्छन् । पाग्री पिच्छे पशु पालिन्छ । पर्वतीय पन्छीहरु पनि

Advertisement

पालिन्छन् । पशुपालनको पैसाले पनि पैसावालमा पर्दोरहेछ । पशुपालनबाट पछुताउँदैन । पन्छीपालनमा परेवा पाल्दथ्ो । पालनीय पशुपन्छीहरु पाल्दछन् । पुरनपुर पहाडमा परेपनि पुरनपुरवासीहरुलाई पीडाले पोल्दैन ।

Want to read more? If yes, please click on the next page number. Which page do you want to read, you can easily by clicking the online ebook of novel. You can also download these all ebook epapers of this novel. Thanks for reading and being continue. Hope you are enjoy much more. Have a good day.

Get here post about Nepali sahitya. We have here published a Nepali novel or upanyas, written Jitendra sahayogee. It’s one of the unique Nepali novel in the Nepali literature world. All the words in this novel are starts from Nepali letter ‘pa’. You can read here in this post as the book ‘pagalpremee’.

पंकजले पनि पाँचवटा पशु पाल्दछ । पंकजले परेवा पनि पाल्छ । पन्ध्र पशुका पालक पंकजले पशुहरुलाई प्राय पिट्दैन । पशु पाल्ने पेशाकर्मीमा पंकजका पिता प्रेमलाल पर्छन् ।

  ४.

पंकज पुरनपुरबाट पुसनपुरको पथलाई पछ्यायो । पकेटमारले पंकजलाई पछ्यायो । पोखरीनिर पंकज पुगेपछि पुरनपुरबाट पुसनपुरतिरको पथमा पंकजको पकेटबाट पर्स पकेटमारले पट्कायो । पंकजको पैन्टभित्रको पर्समा पकेटमारको पाणी पुग्यो । पंकजले पकेटमारलाई पहचान्यो । प्रकाशलाई पकेटमारीमा पंकजले पोल्यो । पुरनपुरको पाठशाला पढाउन पहिलोपल्ट पधार्दा पंकजले प्रकाशसँग प्रश्न पुछेथ्यो । पाँचै पलामा पंकज पकेटमारकहाँ पुग्यो । पाँचै पलामा पंकजले पकेटमारलाई पक्डयो । पकेटमारलाई पक्डिन पनि प्रशस्त परिश्रम पर्‍यो । परिज्ञात पकेटमारलाई पंकजले पक्डयो । पकेटमारलाई पंकजले पर्तीर्मा पछार्‍यो ।

पंकजले पकेटमारलाई पिट्यो । पकेटमार प्रकाशलाई पंकजले पाणीले पिट्यो । पकेटमारसँगको पौठेजोरीमा पंकजले पकेटमारलाई पछार्‍यो । प्रतिरक्षामा पकेटमारले पनि पंकजलाई पिट्यो । पंकजले पकेटमारलाई पर्तीमा पसार्‍यो । पंकजले पकेटमारलाई पिटेकोमा पछुताएन ।

पोखरीमा पाँचजना पुरनपुरवासी पुरुषहरु पनि पौड्दैथे । पोखरीका पौडीबाज पुरनपुरवासी पुरुषहरु पनि पधारे । पौडीबाजहरुले पनि पकेटमारालाई पिटे । पकेटमारालाई पालैपालो पिटे ।

पंकजले पकेटमारलाई पंचायतमा पुगायो । पचेटामा पक्षप्रति पक्षहरु पाइन्छन् । परिघटित परिस्थितिलाई पंकजले पर्गेल्यो । पकेटमारको पक्षमा पुरनपुरवासीले प्रश्नहरु पुछे । पकेटमारको प्रतिपक्षमा पनि प्रश्नहरु पुछिए । प्रतिपक्षको प्रतिरोध पाइयो । पंकजले प्रधानाध्यपक प्रश्रय पायो । पंचायतमा पकेटमारको पनि पक्षपोषण पाइयो । पचेटामा प्रशस्त पक्ष प्ाक्षान्तर पाइयो । पंकजको पराक्रमीलाई पदमिनीले पहचानिन् ।

‘पकेटमारालाई पिट्नुपर्छ । परिआएमा पकेटमारलाई पिट्नुपर्छ । पकेटमारालाई पिराउनुपर्छ । पकेटमारलाई प्रहरीकहाँ पुर्‍याउनुपर्छ । ‘

Advertisement

‘परिआएमा पचेडामा पन्चको पाउँ पनि पर्नुपर्छ ।’

‘परिआएमा पकेटमारालाई पनि पत्याउनुपर्छ ।’

Want to read more? If yes, please click on the next page number. Which page do you want to read, you can easily by clicking the online ebook of novel. You can also download these all ebook epapers of this novel. Thanks for reading and being continue. Hope you are enjoy much more. Have a good day.

Advertisement
Jitendra Sahayogee

I am Jitendra Sahayogee, a writer of 12 Nepali literature books, film director of Maithili film & Nepali short movies, photographer, founder of the media house, designer of some websites and writer & editor of some blogs, has expert knowledge & experiences of Nepalese society, culture, tourist places, travels, business, literature, movies, festivals, celebrations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *