Nepali Novel Book >PagalPremee< Read/Download Online Free

Advertisement

Read here Nepali Novel Books, Nepali Novel, Nepali Novel Online, Nepali Novel Download, Jitendra Sahayogee, Pagalpremee, Nepali Novel Pagalpremee, Novel By Jitendra Sahayogee, Books by Jitendra Sahayogee, Nepali Upanyas, Nepali Upanyas Online, Read Nepali Novel, Download Nepali Novel, Nepali Novel Pdf, Nepali Novel Download PDF, Nepali Sahitya, Nepali Upanyas Read Online, Nepali Novel Read Online, Free Nepali Novel Download pdf and Free Nepali Novel pdf.

  २५.

परिआएमा परमार्थीको पाउँ पर्नुपर्छ । परमपितालाई पुज्नुपर्छ । परेको पलमा परमपितालाई पुकार्नर्ुपर्छ । प्रेमको परमसत्ता पंकजले पायो । पिताको पनि परमपितालाई पंकजले पट्यायो । प्रेमको परमशक्ति पंकजले पायो । पंकजलाई प्रेमको परमसत्ताका परमानन्द पायो । परमेश्वरको परमसत्ताको प्राप्तिसम्म पुर्यारयो पंकजलाई, पदमिनीको प्रेमले । पदार्थका प्रत्येक परमाणुभारमा परमेश्वर पाइन्छ । पदार्थको प्रत्येक परमाणुमा परमेश्वरको परसत्ता पाइन्छ । प्रेमको प्रत्येक परमाणुमा पनि परमेश्वर पाइन्छ । परमेश्वरको परमहंसमा प्रेमै पे्रम पाइन्छ । परमेश्वरको परमसत्तालाई पंकजले पुज्छ । परमेश्रलाई पुकार्दा पंकजलाई परमानन्द पाउँछ । परमेश्वरको परमसत्तालाई प्रेमीप्रेमिकाहरुले पुज्छन, पुकार्छन, पत्याउँछन् । पे्रमको परमाधिपतिमा पंकज परेन । पंकज परमषिर् परेन । पंकज परमार्थी परेन । पंकजले परमाधिकार पनि पाएन । परमार्थको परमाधिकार पथगामी पंकज परेन । पंकज परजीवी परेन । पंकज परमुखापेक्षी परेन । पदमिनी परमेश्वरी परिनन् । पंकज परमेश्वर परेनन् ।
प्राणवायू पंकजबाट परपरियो । पंकजले प्राणदान पाएन । पागलखानाबाट पंकज पुण्यलोक पुग्यो । परमधाम पुग्यो । परमधामलाई पुज्यो । पंकजको परमहंस पंकजको पन्चतत्वबाट परमधाम पुग्यो । पंकजले परमगति पायो । प्रेमले पंकजलाई परमधाम पुर्याोयो । प्रेमलाई पंकजले परमात्मा पायो । पागलप्रेमी पंकज परलोक पुग्यो । परिणाममा पंकज परलोक पुग्यो । परितोषक परमपद पायो । पंकजले पागलखानामा परिनिर्वाण पायो । परिनिर्माण पाएर पंकज परलोक पुग्यो । प्रेमले पंकजलाई परिनिर्वाणसम्म पुग्यो । पग्लाईका पोलाइले परलोक पुगायो । पंकजले परितोषक परिनिर्वाण पायो । पंकजको प्रतिष्ठित प्रेमले पनि परिनिर्वाण पायो । पागलपनबाट पंकजले परिमुक्ति पायो । प्रेमबाट परमगति पायो । प्रेममा परम पद पायो । पागलखानामा पंकज परमगति पायो । परमधाममा पुगेको पागल पंकजले परमपितालाई पायो । पागल पंकजको प्रेम परलोकका परमपिताले पढे ।
पागलपे्रमी पंकजको पिताले पहिले परमगति पाएन । परन्तु पुत्र पंकजले पहिले परमगति पायो । पिताले परिनिर्वाण पहिले पाएन परन्तु पुत्रले पहिले परिनिवार्ण्र्ााायो । पिताश्री पहिले परलोक पुगेन परन्तु पुत्र पंकज पहिले परलोक पुग्यो ।

Advertisement

पंकजले परमगति पाउँदा पंकजको पितालाई पीर पर्योा । पंकजको परिनिर्वाणबाट पदमिनीले परितोष पाइनन् ।
पंकज परलोक पुगेपछि पनि प्रेममा पराजय पाएन ।
पंकजको पुण्यात्माले परलोक पधारेको पलमा पुष्पवृष्टि पायो, पानी परेन, पुष्पहरु परे । पंकजको प्रेमले पुष्पशय्यामा पल्टयो ।
प्रेमका पाठ पढ्ने पंकजसँग पदमिनी पनि पर्छिन् । परिणयपश्चात प्रेमको पाठ पढ्ने पाठकमा पदमिनीसँग पन्चाराम पर्योक । प्रेमका पाठकहरु प्रशस्त पाइन्छ । प्रेमको पाठ प्रत्येकले पढ्छन् । प्रेमको पाठ पढेर परलोक पुगेकाहरु पनि प्रशस्त पाइन्छन् ।
पन्चारामसँग प्रेमका पाठहरु पढेकी पदमिनीलाई प्रसूतिगृह पुगाए । प्रसवपीडापश्चात पदमिनीले पुत्र पनि पाइन् । परशुरामले परितोष पायो । पुत्रलाई पाएपछि पदमिनीले पीडाबाट परित्राण पाइन् । पागलखानामा पदमिनीकी प्रेमी पंकजले परमगति पाउँदा पदमिनीले प्रसूतिगृहमा पुत्र पाइन् ।
पंकजको प्राणपखेरु परलोक पधार्ने पलमै पदमिनीले पुत्र पाइन् । पंकजले परमगति पाएकै पलमै पंकजकी प्रेमिकाले पुत्र पाइन् ।
समाप्त
Thanks for reading…

Advertisement

0Shares
Jitendra Sahayogee

I am Jitendra Sahayogee, a writer of 12 Nepali literature books, film director of Maithili film & Nepali short movies, photographer, founder of the media house, designer of some websites and writer & editor of some blogs, has expert knowledge & experiences of Nepalese society, culture, tourist places, travels, business, literature, movies, festivals, celebrations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *