Nepali Novel Book >PagalPremee< Read/Download Online Free

Read here Nepali Novel Books, Nepali Novel, Nepali Novel Online, Nepali Novel Download, Jitendra Sahayogee, Pagalpremee, Nepali Novel Pagalpremee, Novel By Jitendra Sahayogee, Books by Jitendra Sahayogee, Nepali Upanyas, Nepali Upanyas Online, Read Nepali Novel, Download Nepali Novel, Nepali Novel Pdf, Nepali Novel Download PDF, Nepali Sahitya, Nepali Upanyas Read Online, Nepali Novel Read Online, Free Nepali Novel Download pdf and Free Nepali Novel pdf.

पागलपनले पंकजलाई पोलिरहृयो । पागलपनको पन्चाग्नीले पोलिरहृयो । पंकजलाई पागलपनले पिरोलो पर्‍यो । पंजाबमा पंकजलाई परिचित पत्रकारले पछ्यायो ।

पागलपनको परिसुचक पत्रकारले पायो । पागलपनको प्रमाणहरु पनि पंकजमा पत्रकारले प्रशस्त पायो । प्रेममा पछारिएको पंकज पागलखाना पुग्यो । पत्रकारको पहलमा पंकज पागलखाना पुग्यो । पत्रकारले पागल पंकजलाई पंजाबकै पागलखानामा पुगायो । पश्चातापमा पंकज पागलखाना पुग्यो । प्रेमले पंकजलाई पागलखानामा पेसायो ।

पत्रकार प्रविन प्रसिद्ध पत्रकारमा पर्छ । प्रख्यात पत्रकार प्रविनले पंकज पग्लिएको पुर्वज्ञान पायो । पंकजलाई पग्लाएको पलमा परदशेमै पायो । पागलपनको परिसुचक पत्रकारले पायो । पत्रकारले पागल पंकजलाई पागलखानासम्म पुगायो । पत्रकार प्रविनले पागलपे्रमी पंकजलाई पछ्यायो । पत्रकारले पंकजलाई पागलखानामा पठायो । प्रेमको पथिक पंकजलाई पागलखाना पठाइयो । पंकज पागलखानाको पन्चरामा पर्‍यो । परिश्रमी पत्रकारले पंकजलाई पागलखाना पुगायो । पंकज पागलखानाको परिबन्धमा पर्‍यो । प्रेमले पंकजलाई पागलखाना पुर्‍यायो । पदमिनीको प्रेमको पराक्रमले पंकजलाई पागलखाना पुगायो । प्रेमको पराक्रमले पंकजलाई पागलखाना पुर्‍यायो । पैदल पागलखाना पुगेन । परिपुष्ट पागलपनले पंकजलाई पागलखाना पनि पछार्‍यो । पहाडी पंकजले पन्जाबी पत्रकारको पवित्र प्रेम पायो । पंकजले परोपकार पत्रकार पाएछ ।

पागलखानाका पलङ्गमा पंकज पल्टयो । परिचारिकाले पंकजलाई पल्टाए ।

पागलपनमा पशुत्व प्रस्टिन्छ । परिक्षणीय प्राणीहरुमा पागलहरुमा पर्छन् । पठित पागलमा पंकज पर्छ । पागलखाना पागलहरुलाई परिचारिकाहरुले परपराउँदैनथे । पेचैपेचमा पंकजको प्रेमका पाइलाहरु परन्तुमा पागलखाना पुग्यो । पागलखानाको परिक्षकले पागललाई पुछ्यो । पागलखानाको परिक्षकलाई पर्खियो । परिक्षणकालमा पर्छ । पागलखानामा पंकजले प्रशस्त परिकारहरु पाउँदैनथ्यो । परान्न पकौडा पंकजले पक्यायो । परान्नभोज्ाीलाई पाल्नुपर्छ । परान्न भोज पागलखानामा पंकजलाई पीर परेन । पागलपनको परिरक्षकमा पागलखानाका परिचारिकाहरु पनि पर्दैनन् । पागलपनको परिरक्षकमा पत्रकार पर्दैनन् । पागलखानाको परिधिभित्रको परिस्थितिलाई पहिचानेन । पदमिनीको प्रेमले पंकजलाई पागलखानामा पनि

पोलिरहृयो । पंकज पागलखानाको परिधि बाहिर पुग्न पाएन प्रेममा पराजीत पंकजले पागलखानबाट पदमिनीलाई पुकार्‍यो । पंकजले पदमिनी पदमिनी पुकार्दा पत्रकारलाई पीर पर्‍यो ।

Advertisement

परिचारिकाले पागललाई पत्याउनुहुन्न । परन्तु परिचारकाले पंकजलाई पत्यायो । पागलखानाको परिचारिकाहरुले पंकज पागललाई पत्यायो । पागलखानामा परिचित परिचारिकाहरु पंकजले पाएन । परिचरहरु पनि परिचित पाएन ।

परिआएमा प्रेममा पनि पछुताउनुपर्छ । परिआएमा प्रेमीहरु पागलखानासम्म पुग्छन् । परेर पंकजले पागलको पगरी पहिरियो । प्रेमीलाई प्रेमिकाले पग्लाउन पाइदैन । प्रेमिकालाई पनि प्रेमीलाई पग्लाउन पाइदैन ।

प्रेममा पिछडिएको पंकज पागलको पगरी पहिरियो । पत्रमित्रताको पाठकबाट प्रेमको पाठकमा परिणत पंकजलाई परिस्थितिले पागलको पाठकमा पुर्‍यायो । प्रेममा पिछडिएकी पदमिनी पगलीको पगरी पहिरिनन् । पंकजको प्रेम पदमिनीलाई पक्डाएपछि पन्चारामले पंकजलाई पागलप्रेमीको पगरी पहिरायो । पवित्र प्रेमिकापछि पंकजले पागलप्रेमीको पगरी पायो । पागलको पदवी पायो । पत्रकार प्रविनले पंकजलाई पागल प्रेमीको पदवी पहिरायो । पागलको पदवी पायो । प्रेमको पाठ पढेको पंकजलाई पागलपनको पाठ पनि परिस्थितिले पढायो । प्रेममा प्रख्याति पाएको पंकज पग्लिएपछि पनि पागलपनले प्रख्याति पायो ।

पाल्पामा पिताले पुत्रलाई पोसाक पहिराउँथ्यो । पागलखानामा पंकजलाई पहिरन पनि परिचरहरुले पहिराउँछिन् । पंकज पग्लिएको पलमा पनि परित्राणमा पाएन ।

पंकजको पैन्टको पर्समा पंकजको परिचयपत्र पायो पत्रकारले । पत्रकारले पंकजको पकेटमा पदमिनीका प्रेमपत्रहरु पायो । पत्रकारी पेशाका प्रविनले पंकजमा पग्लिएको प्रेमको प्रेमको पत्र प्रेमको पकेटमा पायो । पत्रको पोको पायो पत्रकारले । पत्रकारले प्रेमपत्र पाएपछि पढ्यो । प्रेमको पकेटमा पाँचोटा पत्रहरु पत्रकारले पायो । पंकजको पकेटबाट प्रेमले परिप्लावित प्रेमपत्रहरु परदेशमा पत्रकारले पनि पढ्यो । पदमिनीले पंकजलाई पग्लाएको पत्रकारलाई पत्यार पर्‍यो । पदमिनीको पत्र पढेपछि पत्रकार प्रविनलाई पहिले पत्यार परेन । पंकजको प्रेमपत्र पढेपछि पत्रकारलाई पनि परितापले पछ्यायो । पत्रकारलाई पंकजले परित्राताको पद पहिरायो । प्रत्येकले परिधिभित्र पर्नुपर्छ । पत्रकारिताको परिधि पहिचानेको पत्रकार प्रविनले प्रेमको परिधि पहचानेन ।

पन्जाबी पत्रकारले पाल्पाली पंकजको परामन पहिचान्यो । परिघटित परिस्थितिलाई पत्रकारले पर्गेल्यो । परिज्ञात पत्रकारीतालाई पहचान्यो । प्रेमको परिज्ञान पंकजमा प्रशस्त पायो पत्रकारले ।

पत्रकारिता पथगामी पत्रकार प्रविनले पंकजको पिताश्रीलाई पंकजको पग्लाइबारेपत्र पनि पठायो ।

पंकज पग्लिएको परिज्ञान पाएपछि पंकजको पिता प्रेमलालको परामनले परितापलाई पोसे । पंकज पग्लिएपछि पितालाई पछुतो पर्‍यो । पुत्र पंकजलाई पुनः परदेसिएकोमा प्रेमलाललाई पछुतो पर्‍यो । पंकजको पगाहा पचाहा पुरुषोत्तमलाई पनि पिरोल्यो । पत्र पठाएकोमा परशुराम प्रायश्चितमा पर्‍यो ।

Advertisement

पंकजको प्रेमिका पाएपछि पन्चारामलाई पछुतो परेथेन । पन्चारामको पितालाई पनि पछुतो परेथेन । पन्चारामको पितालाई पनि पछुतो परेथेन । परन्तु पंकज पागलखाना पुगेपछि पदमिनीको पिता परशुराम पछुतायो । पंकज प्रेमले पग्लाएपछि पदमिनीको पिता पनि पश्चातापमा पर्‍यो । पंकज पग्लिएपछि पदमिनीको पितालाई पिरोल्यो । पंकजलेे पागलको पगरी पहिरिएपछि पदमिनी पनि पछुताइन् । परिघटित परिस्थितका परिचर्चाले पदमिनीलाई पिरोल्यो । पंकज पग्लिएपछि पन्चाराम पछुतायो ।

पत्र पाएपछि पंकजको पिताश्री पन्जाब पुगे । पत्रकारको परामर्श पनि पंकजको पिताले पायो । पछि पंकजले पागलको पगरी पहिरिएपछि पंकजको पिता प्रेमलाल पुत्रपरायणमा परे । पागल पुत्र पंकजलाई पंकजको पितालाई पाल्यो । पुत्रको प्रतिपालक पिताले पुत्रलाई पोस्छ ।

पश्चातमा पदमिनीको पिताले पंकजलाई पवित्र प्रेमलाई पहिचान्यो ।

पुजारी पनि पछुताए । पुरनपुरवासीहरु पनि पछुताए । परन्तु पछुताएर पापकटनीको पानाहरु पग्लिदैन ।

पापकटनीको पथलाई पक्डयो । परोपकारको पथ पछ्यायो । पापकर्मबाट पन्छिनुपर्छ । पापकर्मलाई पुण्यकर्मले पछार्नुपर्छ । पापद्धारबाट परलोक परमसुख पाउनुहुन्न । पापद्धारबाट परलोक पुग्नुहुन्न । पुण्यद्धारले परलोक पुग्नुपर्छ ।

Want to read more? If yes, please click on the next page number. Which page do you want to read, you can easily by clicking the online ebook of novel. You can also download these all ebook epapers of this novel. Thanks for reading and being continue. Hope you are enjoy much more. Have a good day.

Advertisement
Jitendra Sahayogee

I am Jitendra Sahayogee, a writer of 12 Nepali literature books, film director of Maithili film & Nepali short movies, photographer, founder of the media house, designer of some websites and writer & editor of some blogs, has expert knowledge & experiences of Nepalese society, culture, tourist places, travels, business, literature, movies, festivals, celebrations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *