Nepali Novel Book >PagalPremee< Read/Download Online Free

Advertisement

Get here post about Nepali sahitya. We have here published a Nepali novel or upanyas, written Jitendra sahayogee. It’s one of the unique Nepali novel in the Nepali literature world. All the words in this novel are starts from Nepali letter ‘pa’. You can read here in this post as the book ‘pagalpremee’.

Read here Nepali Novel Books, Nepali Novel, Nepali Novel Online, Nepali Novel Download, Jitendra Sahayogee, Pagalpremee, Nepali Novel Pagalpremee, Novel By Jitendra Sahayogee, Books by Jitendra Sahayogee, Nepali Upanyas, Nepali Upanyas Online, Read Nepali Novel, Download Nepali Novel, Nepali Novel Pdf, Nepali Novel Download PDF, Nepali Sahitya, Nepali Upanyas Read Online, Nepali Novel Read Online, Free Nepali Novel Download pdf and Free Nepali Novel pdf.


  १.

पंकजले पत्र पायो । पत्रैमा पठाइएको परिप्लावित पुष्प पनि पायो । पंकजले पत्रमा पुष्प पनि पायो । पत्र प्रेषकले पत्र प्रापकलाई पत्रमा पुष्प पनि पठाएछन् । पत्रमा पठाइएको पत्रपुष्प पंकजले पायो । पत्रपुष्पको परिमल पायो । प्रसूनको परिमल पायो ।

पंकजले पत्रमित्रताको पृष्ठभूमि पहिलोपल्ट पायो । पत्रमित्रताले परिप्रेरित पत्र पंकजले पहिलोपटक पायो । पत्रमित्रताको प्रस्तावले प्रसन्न पार्‍यो पंकजलाई । पाँच पानाको पत्र पंकजले पाउँदा परमानन्द पायो । पत्रमित्रताको पुष्पबाट प्लावित परिमलले पूर्णानन्द पंकजले पहिलोपल्ट पायो । पंकज पूर्णानन्दको पोखरीमा पहिलोपल्ट पौड्यो । पत्रमित्रताको पोखरीमा पौड्ने परिस्थिति पंकजले प्रथम पटक पायो ।

पश्चिम पाल्पाको पुरनपुरकी पदमिनीले पुर्वको पाँचथरको प्रेमनगरमा पंकजलाई पत्र पठाइछिन् । पत्रमित्रताको प्रस्तावसहित पदमिनीले पंकजलाई पत्र पठाइछिन् ।

पत्र पे्रषकमा पदमिनी पाण्डे परिन् । पत्र प्रापकमा पंकज प्रसाद पटेल पर्‍यो ।

Advertisement

पहिलो पत्रमित्रको पहिलो पत्र पाणीमा परेपछि पहिलोपल्ट पंकजले पत्र पढ्यो । पाँचथरको पत्रेचट्टानमा पल्टेर प्रसन्नताले पत्रमित्रको पत्र पढ्यो । पाँचौं पानाको पुछारको पुच्छे्टिपोट पनि पढ्यो । पत्रको पुनःश्च पनि पढ्यो । परिगृहीत पत्र पंकजले पढ्यो । परितोषक पत्र पढ्यो । पंकजले पदमिनीको पुच्छे्रसही पनि पत्रको पाँचौं पानामा पायो । पदमिनीले पठाएकी पत्रमा पत्रको पुच्छरमा पदमिनीको पुच्छे्र्रसही पायो । पत्रको पृष्ठभागमा पत्रमित्रको पुच्छे्रसही पायो । पत्रमित्र पदमिनीको पत्र पंकज पुनः पुनः पढ्यो । पहिलोपल्ट पाएको पत्रमित्रको प्रस्तावक पत्रलाई पंकजले पूरा पाँचपल्ट पढ्यो ।

पत्रमित्र पदमिनीको पत्र पढिपछि पंकजको परामनमा पनि पत्रमित्रताको पालुवा पलायो । पंकजको परामनमा पनि पत्रमित्रताको पयोधरले पानी पार्‍यो । पत्रमित्र पदमिनीलाई पनि पत्र पठाउने प्यास पंकजको परामनमा पलायो ।

पंकजले पत्रको प्रत्युत्तर पठायो । पदमिनीको पत्रमित्रताको प्रस्तावलाई पंकजले पुनर्विचारमा पारेन । पुर्वञ्चलको पंकजले पश्चिमाञ्चलकी पदमिनीलाई पत्र पठायो । पुर्वको पंकजले पश्चिमकी पदमिनीलाई पत्र पठायो । पंकजले पत्रमित्रलाई पत्र पठाएकोमा पछुताएन । पंकजले पदमिनीलाई पत्र पठाएपछि पत्र प्रेषकमा पंकज प्रसाद पटेल पर्‍यो,  पत्र प्रापकमा पदमिनी पाण्डे परिन् ।

पदमिनीलाई पंकजले पत्र पठाउँदा पत्रमित्रका परिभाषाहरु पनि प्रशस्त पठायो । पत्रमा पत्रमित्रतामाथि प्रकाश पनि पार्‍यो । पाल्पाकी पदमिनीलाई पाँचथरको पंकजले पूरा प्रक्रिया पुर्‍याएर पत्र पठायो । पंकजले पत्रमित्र पदमिनीलाई पत्रबाट पूरा परिचयात्मक पहिचान पठायो ।

परिआएमा पत्रमित्रले पैसा पनि पठाउनुपर्छ । पंकजले पैसा पठाएन । पत्रमित्रले पत्रमा पत्थर पठाउन पाइदैन । पंकजले पत्रमा पत्थर पठाएन । पत्रमा पंकजले पनि पुष्प पठायो । परिप्लावित पदम पठायो । पंकजले पत्रमित्र पदमिनीलाई पत्रैद्वारा पाँच प्रश्नहरु पनि पुछ्यो ।

पत्रमित्रताको पटुवालाई पंकजले पन्यायो ।

प्रेषक पंकजको पत्र प्रापक पदमिनीले पाइन् । पाल्पाकी पदमिनीले पाँचथरको पंकजको पत्र पाइन् । पदमिनी पलङ्गमा पल्टेर पत्र प्रसन्नताले पढिन् । पंकजको पत्र पूरा पढिसकेपछि पदमिनीले पंकजलाई पुनः पत्र पठाउने पुर्वाधार पाइन् । पत्र पढेपछि परितोषको पोखरीमा पौडिन् । पदमिनीले पंकजद्वारा पठाइएको पत्रमित्रको परिभाषाहरु पढिन् । पत्रमा पंकजले पुछेका पाँच प्रश्नहरु प्नि पढिन् । पश्चिमाञ्चलकी पदमिनीले पुर्वञ्चलको पंकजलाई पुनः पत्र पठाइन् । पाल्पाकी पदमिनीले पाँचथरको पंकजलाई पुनः पत्र पठाइन् । पत्र पुनः पाल्पाबाट पाँचथर पुग्यो । पदमिनीको पत्र पाँचथरको पयस पाठशालामा पुनः पुग्यो ।

पंकजको पत्रमित्रता पनियो । पाल्पाकी पदमिनीसँग पत्रमित्रतामा पंकजले पवित्र पथ पायो ।

पंकजलाई पत्रमित्र पदमिनीले पत्रद्वारा पठाएकी पूरा परिचय पढ्यो । पुरनपुर पुलपारिकी पदमिनीको परिकल्पनालाई पछ्यायो, पक्डयो ।

पंकजको पूरा परिवार पनि पाल्पालीमै पर्छन् । पाल्पाको पुसनपुरवासीमै पंकज पनि पर्छ ।

पटकथाकारको पदवी पाएको पंकजले प्रशस्त पटकथाहरु प्रशस्त पत्रिकाहरुमा पठाउँथ्यो । परिलेखहरु पनि पंकजले प्रशस्त पत्रिकाहरुमा पठाउँथ्यो । पंकजको पत्राचारको पुर्वाधार पदमिनीले पत्रिकाबाटै पाइथिन् । पत्रिकामै पंकजको पूरा परिचय पढिथिन् । पूर्ण परिचय पत्रिकामा पदमिनीले पढेपछि पटकथाकार पंकजलाई पत्रमित्रताको प्रस्तावसहित पहिलोपल्ट पत्र पठाइन् । पदमिनीले पत्रिका पढेर पत्राचारमा पंकजलाई पत्र पठाइन् । प्रख्यात पत्रिका ‘पोषण’मा पत्रमित्रतामाथि प्रकाश पारेको पंकजको परिलेख पाल्पाकी पदमिनीले पढेपछि पूरा प्रक्रिया पुर्‍याएर पंकजलाई पहिलोपल्ट पत्र पठाइन् । पश्चिमकी पदमिनीले पुर्वको पंकजलाई पहिलोपल्ट पत्र पठाउँदा पत्रमा पुष्प पनि पठाइथिन् । परिणामतः पंकजसँग पदमिनीको पत्रमित्रताले पानी पारिरहेछ । पत्रमित्रताको पथलाई पत्रमित्रहरुले पछ्याइरहेछन् ।

पत्रमन्जूषाबाट पत्र पठाउन पाइन्छ । पत्रवाहन परिषदले पत्र प्रापकलाई पत्र पुगाउँदा पैसा पनि पाउँछ । पत्र पठाउनेबाट पत्रवाहन परिषद पैसा पाउँछ । पत्र पाउनेसँग पत्रवाहन परिषदले पैसा पाउँदैन । पत्रमित्रले पत्रहरु पठाएपछि पत्रहरु पढ्न पाइन्छ । पत्र प्रेषकले पुष्प पठाएपछि पत्र प्रापकले पुष्पको परिमल पनि पाउँछ । पत्रमा पैसा पनि पठाउन पाइन्छ । परन्तु पत्रमा पैसा पठाउनुहुन्न ।

Advertisement

पत्रमित्रको परिभाषा पंकजले पुस्तकमा पढेथ्यो । पंकजले पत्रिकाहरु पत्रमित्रताको परिभाषाहरु पढेथ्यो । पदमिनीले पत्र पठाएपछि पनि पत्रमित्रको परिभाषाहरु प्रशस्त पंकजले पुस्तकमा पढ्न पायो । पत्रमित्रको परिभाषा पंकजले पहिले पढेपनि पत्रमित्रताको पथलाई पछ्याएन । पदमिनीको पत्र पाएपछि पंकजले पुनः पत्रमित्रताको परिभाषाहरु प्रेमले पढ्यो, प्रसन्नताले पढ्यो । पंकजले पुस्तकहरुमा प्रेमको परिभाषा पनि पढेथ्यो । परन्तु पंकज प्रेमको पथलाई पछ्याएन । पदमिनीले पठाएकी पत्रमा पनि पंकजले पत्रमित्रताको परिभाषाहरु प्रशस्त पढ्यो । पदमिनीले पंकजलाई पत्रमा पत्रमित्रका परिभाषाहरु प्रशस्त पठाइछिन् ।

प्रेमले परिपूर्ण परिवारमा पंकजको परिवार पर्दछ । पैसाले परिपूर्ण परिवारमा पंकजको परिवारमा पर्दैन । पंकजको परिवार पुँजीपति परिवारमा पर्दैन । पंकजको परिवार पैसावाल परिवारमा पर्दैन ।

प्रगतिशील पुरुषमा पंकज पर्छ । प्रभावशाली पुरुषमा पंकज पर्छ । पानीदार पुरुषमा पंकज पर्छ । पंकज पठित पुरुषमा पर्छ । प्रकाशमान प्रतिभामा पंकज पनि पर्छ । परन्तु पिन्चे पुरुषमा पंकज पर्दैन । पिलन्धरे पुरुषमा पंकज पर्दैन । पीपलपाते पुरुषमा पंकज पर्दैन । पुङमाङ पुरुषमा पंकज पर्दैन । पौडीबाजमा पंकज पर्दैन । पंकज पातलो पुरुषमा पर्दैन । पानमंडलीमा पंकज पर्दैन । पानीआन्द्रो पुरुषमा पंकज पर्दैन । पानीमरुवामा पंकज पर्दैन । पानीपुरुषमा पनि पंकज पर्दैन । पंकज पामर पुरुषमा पर्दैन । पंकज पार्श्वगायकमा पनि पर्दैन । पंकज परालम्बीमा पर्दैन । पंकज प्राणीशास्त्र पढ्छ । परन्तु प्राणीशास्त्रीमा पर्दैन । पंकजले पराश्रति पुरुषमा पदैन । पंकज परिचारकमा पर्दैन । पंकज परिचालकमा पनि पर्दैन । परन्तु पंकज प्रशिक्षकमा पर्छ । पंकज परिनिवृत पुरुषमा पर्दैन । परन्तु प्रतिष्ठित पुरुषमा पर्छ । पैसावाल पुरुषमा पंकज पर्दैन । पंकज प्राध्यापक पुरुषमा पर्दैन । परन्तु प्रवुद्ध पुरुषमा पंकज पर्दछ । प्रवेशिका परीक्षा पास पुरुषमा पंकज पर्छ । प्रविणता परीक्षा पास पुरुषमा पंकज पर्छ । पाँचथरको प्रेमनगरको ‘पयस’ पाठशालाको प्रशिक्षकमा पंकज प्रसाद पटेल पर्छ । पच्चीस पतझरले प्लावित पंकज पाठशालामा प्रशिक्षक पद पाएको पुरुषमा पर्छ । पयस पाठशालामा पढालुहरुलाई पढाउने प्रवुद्ध पुरुषमा पनि पंकज पर्छ । पंकज पटकथाकारमा पनि पर्छ ।

पंकज पन्चपाण्डवका पुत्रमा पर्दैन । पंकज प्रधानमन्त्रीका पुत्रमा पर्दैन । पंकजको पिता प्रेमलाल प्रसाद पटेल पण्डित पुरुषमा पर्दैनन् ।  पंकजको पिता पृतनापतिमा पर्दैनन् । पंकजको पिता प्रेमलाल प्रसाद पटेल पाठशालाका प्रधानाध्यपकमा पर्दैनन् । परिषदका प्रशासकको पंक्तिमा पनि पर्दैनन् ।  प्रेमलाल प्रसाद पटेल पियनको पंक्तिमा पनि पर्दैनन्, पहरेदारमा पनि पर्दैनन् । पुरातत्वविदमा पनि पंकजको पिता प्रेमलाल प्रसाद पटेल पर्दैनन् । पंकजको पिताश्री परधर्मीको पंक्तिमा पनि पर्दैनन् । पंकजको पुर्खाहरु पनि पठितमा पर्दैनथे । पंकजका पिता पनि पठित पुरुषमा पर्दैनन् । परन्तु पुत्र पंकज पठित पुरुषमा पर्छ । पंकजको पिता प्रेमलाल प्रतिष्ठित पुरुषमा पर्दैनन् । पैसावाल पुरुषमा पनि पर्दैनन् । पंकजको पिता पूँजीपति पुरुषमा पर्दैनन् । परन्तु पंकजको पिता प्रेमलाल परिश्रमी पुरुषमा पर्छन् । पृथ्वीको प्रकृतिमा पसिनाका पानी पार्ने परिश्रमी पुरुषमा पर्छन् । पंकजको पिता पशुपालकको पंक्तिमा पर्छन् । पंकजको पिताले पशुपन्छी पाल्छन् । पशुपन्छी पालकमा पंकजको पिता पर्छन् । पुत्र पंकजलाई प्रेमले पालेका पितामा पंकजको पिता पर्छन् । पुत्र पंकजलाई पढाउने पितामा पंकजको पिता पर्छन् । पंकजको पिताले परालम्बीको पाठ पंकजलाई पढाएनन् ।

पंकजको पिता पुसनपुरवासीमा पर्छन् । पंकजको पिताको पटाङ्गनिी पाल्पाकै पुसनपुरमा पर्छ । पदमिनीको पिताको पटाङ्गनिी पुरनपुरदेखि पर पुसनपुर पर्छ । पुलपारि पुरनपुर पर्छ । पुलवारि पुसनपुर पर्छ ।

पंकज पनि प्रवेशिकासम्म पुसनपुरमै पढेथ्यो । पंकज पनि पुसनपुरबाटै प्रवेशिका परीक्षको पासको प्रमाणपत्रहरु पायो । परन्तु प्रविणताको पढाइ पंकज पाँचथरमा पढ्यो । परिणामतः पंकजले प्रविणता परीक्षाको पासको परिणाम पाँचथरमै पायो । प्रविणता पासको परिणामको प्रमाणपत्र पाणीमा पाएपछि पाँचथरकै ‘पयस’ पाठशालामा पंकजले प्रशिक्षकको पद पायो ।

Advertisement

पाँचथरबाट प्रतिमास पंकजले पाल्पा पुसनपुरमा पितालाई पैसा पठाउँछ । पालनीय पितालाई पुत्रले पाल्छ । पुत्रले पितालाई पाल्नुपर्छ पनि । पंकजले पितालाई पाल्दैछ । प्रतिमास पितालाई पुग्ने पैसा पठाउँछ । पूर्वीय परम्परानुसार पहिला पिताले पुत्रलाई पाल्छ । पछि पुत्रले पितालाई पाल्छ । पुत्रले पितालाई पुज्नुपर्छ । पालित पुत्रले पिताको पाउँ पर्नुपर्छ । पुत्रले पितालाई पुत्रप्रेमको पोखरीमा पौडाउनुपर्छ । पंकजले पनि पितालाई पुत्रको प्रेमरसमा पौडाइरहेछ । पंकजले पनि पितालाई पैसा पठाएर पालिरहेछ । पंकजले पितालाई प्रतिमास प्रेमले परिपूर्ण पत्र पठाउँछ । पंकज पोष्यपुत्रमा पर्दैन ।

पत्रमित्र पदिमनीको पत्रहरु पाइरहृयो । पुनः पुनः परिचित पत्र पाइरहृयो । पदमिनीको पत्रमित्रताको पोखरीमा पंकज पौडिरहृयो । पत्रमित्रताले परिप्रेरित पत्र पंकजले पनि पदमिनीलाई पठाइरहृयो । पंकज पदमिनी परस्परमा पत्र पढाइरहन्थे । पत्रमित्रताबाट परितोष पंकजले पायो । पदमिनीको पत्रमित्रता पाएपछि पंकज पुक्कियो । पत्रमित्रको पत्र पढ्ने प्यास पलाइरहृयो । पंकजलाई पदमिनीको पत्र पढिरहने प्यास पलायो । पंकजलाई पदमिनीलाई पत्र पठाइरहने प्यास पलाइरहृयो । पत्र पठाउने पूर्णाधिकार पत्रमित्रमा पाइन्छ । पंकजले पत्रमित्रको परिधि पनि पहचान्यो । पत्रमित्रताको परिबन्धभित्र पंकजको पत्रमित्रता पर्दैन ।

पंकजले पन्ध्रौं पत्र पदमिनीलाई पठाउँदा पत्रसहित पन्जा पनि  पठायो । पदमिनीले पंकजबाट पन्जा पाइन् । पत्रमित्रले पठाएको पन्जा पदमिनीले परितोषले पहिरिन् । प्रत्येक पत्रको पृष्ठभागमा पत्रमित्रको पुच्छे्रसही पाउँथ्यो । पदमिनीसँग पकंजले पत्रमित्रताको पोखरीमा पौडिरहृयो । पदमिनीसँग पंकजले पत्रमित्रताको पन्चामृत पिइरहृयो । पाँचथरबाट पंकजले पाल्पाकी पदमिनीलाई पत्र पठाइरहृयो । पाल्पाबाट पदमिनीले पाँचथरको

Want to read more? If yes, please click on the next page number. Which page do you want to read, you can easily by clicking the online ebook of novel. You can also download these all ebook epapers of this novel. Thanks for reading and being continue. Hope you are enjoy much more. Have a good day.

Advertisement

0Shares
Jitendra Sahayogee

I am Jitendra Sahayogee, a writer of 12 Nepali literature books, film director of Maithili film & Nepali short movies, photographer, founder of the media house, designer of some websites and writer & editor of some blogs, has expert knowledge & experiences of Nepalese society, culture, tourist places, travels, business, literature, movies, festivals, celebrations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *