Nepali Novel Book >PagalPremee< Read/Download Online Free

Read here Nepali Novel Books, Nepali Novel, Nepali Novel Online, Nepali Novel Download, Jitendra Sahayogee, Pagalpremee, Nepali Novel Pagalpremee, Novel By Jitendra Sahayogee, Books by Jitendra Sahayogee, Nepali Upanyas, Nepali Upanyas Online, Read Nepali Novel, Download Nepali Novel, Nepali Novel Pdf, Nepali Novel Download PDF, Nepali Sahitya, Nepali Upanyas Read Online, Nepali Novel Read Online, Free Nepali Novel Download pdf and Free Nepali Novel pdf.

१८.

पन्चाराम पठितमा पर्दैन । परन्तु पन्चाराम पैसावालमा पर्छ । पन्चारामको पिताले पुर्खाबाट प्रशस्त पैसा पाएछन् । पन्चारामको परिवार पहुँचवाला परिवारमा पर्छ । पन्चारामको परिवार पैसाले परिपूर्ण परिवारमा पर्छ । परन्तु पैसामा परिपूर्णता पाइदै पाइदैन । पैसाको परिपूर्णतालाई पन्चारामले पछ्याउँछ । पुस्तौनी पैसावालमा पन्चारामको परिवार पर्छ । पुर्खाको पैसाले पन्चारामको पितालाई पुग्दैछ । पिताको पैसाले पन्चारामलाई पुग्छ । पूर्णश्रीले परिपूर्ण परिवारमा पन्चारामको परिवारमा पर्छ । प्रशस्त मात्रामा पैसा पालेकाहरुमा पन्चाराम परिवार पर्छ । पुर्खाको पैसाको प्रसादले पन्चारामलाई पुग्छ । पित्तल भुँडे पन्चारामले पिताबाट प्रशस्त पैसा पाएछ । पन्चारामको पिताकहाँ प्रशस्त परिचयहरु पाइन्छ । पन्चारामलाई परिकार पकाउन पर्दैन । पन्चारामका पिताले प्रशस्त परिचरहरु पालेछन् । परिचरले पकाएको परिकार पक्क्याउँछन् ।

पापीदृष्टि पन्चाराममा पाइयो । प्रेमप्रति पापदृष्टि पन्चाराममा प्रशस्त पाइयो । पन्चारामले पापीदृष्टि पदमिनीसम्म पुगायो । पन्चारामको पापदृष्टि परशुरामको पुत्री पदमिनीमा पर्‍यो । पन्चारामको पापदृष्टि पंकजको प्रेमिका पदमिनीमा पर्‍यो ।

पन्चारामले पदमिनीको प्रयाप्त प्रेम पाउने पथलाई पछ्यायो । पन्चारामले पदमिनीलाई पाउने पथलाई पछ्यायो । पन्चारामले पदमिनीको परामन पहिचानेन । पन्चारामको पापीदृष्टिबाट पदमिनी परपरिन् । परन्तु पन्चारामबाट पर पर पुग्न पाइनन् ।

पुत्रको परिधिलाई पन्चारामले पहचानेछन् । पिताको परिधिय प्रेम पुत्र पन्चारामले पाएछ । परिपक्व पिताले पुत्रलाई पहचानेछन् । परिपक्व पिता प्रमोदले पुत्र पन्चारामको प्रेमलाई पहचाने । पुत्रको प्रेमले परिपक्वता पाएको पिता प्रमोदले पुत्रको प्रेमलाई पहचाने ।

परिपालक पिताले पुत्र पन्चारामलाई पुछे । पिता प्रमोदले पुत्र पन्चारामलाई प्रेमबारे पुछे । पन्चारामबाट प्रमोदले पदमिनीबारे परिज्ञान पाए ।

Advertisement

पुत्री पदमिनीको प्रेममय परामनलाई पिता परशुरामले पहचानेनन् । परन्तु पन्चारामको प्रेममय परामनलाई पन्चारामको पिताले पहिचाने । पुत्र पन्चारामको प्रेममय परामनलाई पिताले पहचाने । पिता प्रमोदले पुत्र पन्चारामको प्रेममय पन्चामृतलाई पत्ल्याएनन् । पिता परशुरामले पुत्री पदमिनीको पंकजप्रतिको प्रेमको पन्चामृतलाई पत्ल्याए । पन्चारामको पिता प्रमोदले पिताको पदभारबाट पन्छेनन् । पन्चारामको प्रेमलाई पिता प्रमोदले प्रशस्त पन्याए । पिता प्रमोद पलायनको पथलाई पछ्याएनन् । पलायनवादीमा पन्चारामको पिता परेनन् । पलायनवादको पथलाई पटक्कै पछ्याएनन् । प्रेमको पर्रि्रेक्ष्यमा पन्चारामलाई पिताले पन्याए । परन्तु पंकजको पिताले प्रेमको पर्रि्रेक्ष्यमा पंकजलाई पन्याएनन् ।

पन्चारामको पिताश्रीले पुरनपुरकै पण्डितराज पवन प्रसाद पोखरेललाई पीठमा पधारेर पुकारे । पन्चारामको परिणयबारे पण्डितसँग पुछे । पण्डितराज पवन प्रसाद पोखरेलबाट पन्चारामको पिताले परामर्श पाए । पण्डितबाट पनि पन्चारामले परशुरामकी पुत्री पदमिनीसँग परिणयको पानी पिउनुपर्ने परामर्श पन्चारामको पिताले पाए ।

पन्चारामले पदमिनीको प्रेम पाउन पिता प्रमोदलाई पदमिनीको पिता परशुरामकहाँ पठायो । पन्चारामले पितासँग पण्डितराज पवन प्रसाद पोखरेललाई पनि पदमिनीको पिताकहाँ पठायो । पिता प्रमोद पण्डितराजसँग पदमिनीको पितासम्म पुगे ।

परिणय पण्डितराजले पदमिनीको पिता परशुरामलाई पन्चारामसँग पदमिनीको परिणयबारे पुछ्यो । पैसावाल पन्चारामको पिताबाट परिणयको प्रस्ताव पदमिनीको पिताले पायो ।

“पन्चारामले प्रशस्त पैसा पोसेछ । पन्चाराम पदमिनीको परजातिमा पर्दैन । पन्चारामले पदमिनीलाई पाल्छ । पन्चारामले पदमिनीलाई परमानन्दमा पाल्छ । पन्चारामले पदमिनीको प्रेम पाउँछ । पदमिनी पन्चारामको पत्नीमा पर्छिन् । पन्चाराम पदमिनीको पतिमा पर्छ । पदमिनीले पन्चारामको पोते पहिरिन्छिन् । पन्चारामले पदमिनीसँग परिणयको पन्चामृत पिउनेछ । पदमिनीले पन्चारामसँग परिणयको पन्चामृत पिउनेछिन् । पदमिनीले पन्चारामसँग पुस्तक पढ्नेछिन् । पन्चारामले पदमिनीलाई पाउनेछिन् ।” पदमिनीको पिता परशुरामबाट पन्चारामको पिता प्रमोदले प्रतिउत्तर पायो ।

पन्चारामले पदमिनीको पिताश्रीलाई पट्यायो । पन्चारामको पिताले पदमिनीको पितालाई पट्याए । पन्चारामले पदमिनीको पिताश्रीलाई पैसाले पगाल्यो । परम्परागत परिणय प्रक्रियामा पन्चाराम पछारिएन । पुरनपुरको परम्परालाई पन्चारामले पछ्यायो । पुर्वसंचित पैसाबाट पन्चारामले पैसा पैट्यो । पैसादेखि पण्डितसम्मको पहुँचले पन्चारामले पदमिनीलाई पाउनेछ । पण्डितको पहलमा पन्चारामले पदमनीलाई पाउनेछ । पिताको पहलमा पन्चारामले पदमिनीको प्रेम पाउनेछ । पन्चारामले पदमिनीको पितालाई पैसाको पासोमा पार्‍यो । पण्डितको परापर्श पदमिनीको पिताले पाए । पण्डितको परामर्शले पंकजलाई परमानन्द पुर्‍याएन ।

पदमिनीको पितालाई पन्चारामको पिताले पैसाको प्रलोभनमा पारे । परन्तु परशुरामको पैसाको प्रलोभनले पंकजलाई पिराउनेछ । पन्चारामको पैसाले प्राथमिकता पायो । पंकजको पावन प्रेमले प्राथमिकता पाएन । पावन प्रेममा प्रविष्ट पैसाले पीर पार्‍यो । प्रेमको प्रतिद्धन्द्धी पैसाको प्रपन्चमा पर्‍यो पंकज । प्रपन्ची पन्चारामले परन्तुमा पंकजलाई पछार्‍यो ।

पंचारामले पदमिनीको प्रेमको पर्खाललाई पन्छायो । प्रेमीको पर्दालाई पन्छायो । प्रेममा पराजीत पंकजको प्रेमलाई पन्छायो । प्रतिपक्षी पन्चारामले प्रेमीलाई पछार्‍यो पैसाको प्रदर्शनले । परिभ्रस्टको पथलाई पछ्यायो । पदमिनीलाई पाउन पन्चारामले पनि प्रशस्त पैसा पैटयो । परिवहनले पदमिनीको प्रेम पंकजबाट पन्चारामसम्म पुग्यो ।

Advertisement

पदमिनी पटाङ्गनिीमा पिताश्रीलाई पाए । पिताश्रीसम्म पधारिन् । पंकजको प्रेमको परिमाणलाई पिताले पहिचानेन । पुत्री पदमिनीको पंकजप्रतिको प्रेमको परिमाणलाई पहचानेनन् । परन्तु पिता परशुरामले पुँजीको परामन पहिचाने । पिताको पाषण हृदय पग्लेन । पदमिनी परन्तुमा परिहार पाइन् । पंकजसँग परिणयको पन्चामृत पिउन पाउनेपर्ने पितासमक्ष पदमिनीले प्रेमको पाठ पल्टाइन् । परन्तु पिता परशुराम पुत्री पदमिनीको प्रेमको पाठ पढेनन् ।

१९.

पन्चारामको प्रणले प्रतिफल पायो । पन्चाराम प्रणबाट पिछडिएन । प्रतिज्ञा पुर्‍याउने पथलाई पछ्यायो पन्चारामले पनि ।

परिचितहरुलाई परिणयशालामा पधार्न पन्चारामको पिताश्रीले पत्र पठाए ।

परिणयमा परिमार्जित परम्परागत पहिरन पहिरियो । परिणयमा पदमिनीले परम्पराले परिपूर्ण पहिरन पहिरिन् । परिणयमा पदमिनीलाई परम्परा परिधान पहिरिन् । परिपित पहिरन पदमिनीले पहिरिन् । पदमिनीले पोतपात पनि पारिन् ।

पन्चारामको पिताश्रीले पनि पुत्रका परिणयमा परम्परागत पहिरन नै पहिरियो । पिता प्रमोदले पन्चारामलाई पनि परम्परागत पोसाक पहिरन पठायो । पिताले पुत्रलाई पोसाक पहिरायो । परिणयमा परम्परागत पोसाक पहिरिए । प्रचलित परम्परानुसार पोसाक पहिरिए ।

पन्चारामको परिजनहरु पुरनपुर, पवनपुरमा प्रशस्त पाइन्छन् । परिणयशालामा प्रकाण्ड पण्डितहरु पधारे । पन्चारामका परिचतिहरु परिणयमा पधारे । पन्चारामका पिताका परिचितहरु परिणयमा पधारे । पन्चारामका परपिताका परिचितहरु परिणयशालामा पधारे । पदमिनीसँग परिचितहरु परिणयशालामा पधारे । पदमिनीका पिताश्रीसँग परिचितहरु पनि परिणयशालमा पधारे । पदमिनीको पितासँग परिचितहरु परिणयशालामा पधारे । परिणतशालामा पुरोहित पवन प्रसाद पोखरेल पनि पधारे । पन्चारामको परिणयमा पन्चारामको परिजनहरु पधारे । पदमिनीको परिणयशालामा पुरुषोत्तम पनि पधार्‍यो । पुरुषोत्तमकी पत्नी प्रमिला पनि परिणयशालामा पधारिन् । परिणयशालामा प्रधानमन्त्री पधारेनन् । परिणयशालामा पृतनापति पधारेनन् । परिणयशालामा परराष्ट्रमन्त्री पधारेनन् । पन्चारामका परिजनहरु परिणयशालामा पालेर पन्चारामको प्रेमलाई पन्यायो । परिजनहरु परिणयमा पधार्दा परितोष पायो पन्चारामले ।

परन्तु पदमिनीको परिणयमा पंकज पधारेन । पदमिनीको परिणयमा पंकजको पिताश्री पनि पधारेनन् । प्रेमिकाको परिणयमा प्रेमी पधारेन ।

परिणयशालामा पुरोहितहरुले परिणयका पाठ पढे ।

परिणयको परमानन्द पन्चारामले पायो । परिणयको परमसुख पन्चारामले परन्तुमा पायो, पायो, पायो । परिणयको परिणाम पन्चारामले पायो, पायो, पायो ।

Advertisement

परिघटित परिस्थितिलाई पन्चारामले पर्गेल्यो । प्रेममय परिस्थितिलाई पदमिनीको पिताश्रीले पर्गेल्यो ।

पदमिनीलाई परणेय परिको पंक्तिमा पार्‍यो पन्चारामले । परिणयमा पुर्‍याउने परिणाममुखी पुण्यकर्ममा पछुताउँदैन । परिचित पदमिनीसँग पन्चारामले पन्चामृत पियो । पदमिनी परिणताको पंक्तिमा परिन् । पन्चाराम पनि परिणताको पंक्तिमा पर्‍यो ।

परिणयमुखी प्रेम पंकजले पाएन ।

पूरा प्रक्रिया पुर्‍याएर परिचरहरुले परिकारहरु पकाए । पुरी पकाए । पाकशालामा परिकार पकाइयो । परिणयमा पाणिग्रहणको पुण्यकर्मपश्चात

Want to read more? If yes, please click on the next page number. Which page do you want to read, you can easily by clicking the online ebook of novel. You can also download these all ebook epapers of this novel. Thanks for reading and being continue. Hope you are enjoy much more. Have a good day.

Advertisement
Jitendra Sahayogee

I am Jitendra Sahayogee, a writer of 12 Nepali literature books, film director of Maithili film & Nepali short movies, photographer, founder of the media house, designer of some websites and writer & editor of some blogs, has expert knowledge & experiences of Nepalese society, culture, tourist places, travels, business, literature, movies, festivals, celebrations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *