हिन्दुहरुको लागि खुशीको खबर : राष्ट्रिय जनावर ‘गाई’ National Animal of Nepal is Cow

Find here latest news of Nepal about National animal of Nepal. Find here information on national animal of nepal. राष्ट्रिय जनावरको रुपमा के हुन्छ? हिन्दुहरुको लागि खुशीको खबर : national animal of Nepal according to new constitution of Nepal is COW. हिन्दुहरुको लागि खुशीको खबर राष्ट्रिय जनावरको रुपमा ‘गाई cow’ लाई नया संविधानले मान्यता दिएको छ .

हिन्दुहरुको लागि खुशीको खबर : राष्ट्रिय जनावर ‘गाई’ : National Animal of Nepal is Cow

cow-pooja-3

Advertisement

हिन्दुहरुको लागि खुशीको खबर राष्ट्रिय जनावरको रुपमा ‘गाई cow’ लाई नया संविधानले मान्यता दिए दिएको भएपनि अनय धर्मालम्ीहरुलाई भने ठोस पुरयाएको छैन . Like our facebook page

searched terms:

  • national animal of Nepal
  • national animal of nNepalcow
  • name of national animal of Nepal is cow
  • information on national animal of Nepal
  • pictures of national animal of Nepal
Advertisement