Happy Marriage Life Wishes, Messages, Quotes, SMS in Nepali Language With Images

1. तपाईंको इमानदार विवाहको लागि बधाई छ । तपाईंको यो धारण सधैंभरि रहिरहोस् जुन कहिल्यै परिवर्तन नहोस् । यो एक भित्तामा आकर्ष ढंगले सजाउन सक्ने क्षमतावान बनोस् ।

2. Tapainko imanadara vivahako lagi badhai cha. Tapainko yo dharana sadhaimbhari rahirahos juna kahilyai parivartana nahos. Yo eka bhittama akarsa dhangale sajauna sakne ksamatavana banos.

3. तपाईलाई यस्ता धेरैभन्दा धेरै दिनहरु उत्साहित हुदै आवोस्, उत्सवको लागि धेरै थप हौसलाहरू र जीवनभरको रंगीन सजावटहरु सबैको अनुहारहरुलाई चम्काइरहोस् ।

Marriage Wishes in Nepali

4 Tapailai yasta dheraibhanda dherai dinaharu utsahita hudai avos, utsavako lagi dherai thapa hausalaharu ra jivanabharako rangina sajavataharu sabaiko anuharaharulai camkairahos.

5. उत्तेजित जोडीलाई सलाम ! तपाईंको र्समर्पणले विकास गरोस्, तपाईंलाई आशिषहरुमा वृद्धि होस्, र तपाईंको आगामी दिनहरु रंगीन साजसजावटले भरियोस् ।

Nepali Shubh Vivah HD Cards Designs Images
Happy Wedding – Nepali Greeting Card

6. Uttejita jodilai salama! Tapainko samarpanale vikasa garos, tapainlai asisaharuma briddhi hos, ra tapainko agami dinaharu rangina sajasajavatale bhariyos.

Marriage Wishes in English

7. Sincere congrats on your marriage. May your holding keep going forever, and should it ever change, may it change to a firmer and better one.

Advertisement

8. Wishing you numerous more days as upbeat as this one, numerous more events for festivity, and a lifetime of adoration and giggling.

Happy Marriage Life Wishes, Messages, Quotes, SMS in Nepali Language With Images
Happy Marriage Life Quote Images in Nepali

9. Endowments to the cheerful couple! May your dedication develop, your bliss increment, and your adoration becomes more grounded from this day forward.

10. Marriage gives you a chance to irritate one extraordinary individual for whatever is left of your life. I am happy you discovered your extraordinary individual.

Marriage in Nepal – Nepali Marriage Rituals, Customs and System

11. May your adoration resemble a sparkling star, lighting up even the darkest of times. Sustain your adoration, satisfaction, and expectation each honored day of your marriage. Congrats!

Happy Marriage life Wishes in Nepali

12. विवाहले तपाईंलाई एक असाधारण व्यक्ति बनाउने मौका प्रदान गरोस् जुन तपाईंको जीवनबाट अरुले धेरै कुरा सिकोस् । म खुसी छु जुन तपाईंको असाधारण व्यक्ति पत्ता लाग्यो ।

13. Vivahale tapainlai eka asadharana vyakti banaune mauka pradana garos juna tapainko jivanabata arule dherai kura sikos. Ma khusi chu juna tapainko asadharana vyakti patta lagyo.

Happy Marriage life Wishes in Nepali

14. तपाईंको आजको जीवन एक चम्किरहेको तारा जस्तो देखिन्छ, कहिलेकाहीँ ती सबै भन्दा गहिरो प्रकाशभन्दा राम्रो पनि देखिन्छ । तपाईंको विवाहको प्रत्येक सम्मानित दिनहरुले तपाईंको आराधना, सन्तुष्टि र आशालाई निरन्तरता दिओस् । बधाई छ!

15. Tapainko ajako jivana eka camkiraheko tara jasto dekhincha, kahilekahin ti sabai bhanda gahiro prakasabhanda ramro pani dekhincha. Tapainko vivahako pratyeka sammanita dinaharule tapainko aradhana, santusti ra asalai nirantarata dios. Badhai cha!

Happy Marriage life Wishes in Nepali

16. तपाईंको विवाहले अस्थिरताको तीव्रतालाई समाप्त गरी सफलताको स्थिरताको बाटोमा हिडोस जीवन । त्यसैले तपाईको भविष्यको सहकार्य यसको अनन्त खुशीको पानीमा पौडीरहोस् । तपाईंलाई विवाहको बधाई छ।

17. Tapainko vivahale asthiratako tivratalai samapta gari saphalatako sthiratako batoma hidosa jivana. Tyasaile tapaiko bhavisyako sahakarya yasako ananta khusiko panima paudirahos. Tapainlai vivahako badhai cha.

Happy Marriage life Wishes in English

18. May your adoration accumulate with the intensity of a tempest, so your future coexistence can be watered by its unending chuckling and bliss. Congrats on your wedding.

19. A major compliment on achieving this beautiful point of reference for the matrimonial rapture. We ask that support and fortunes may tail all of you the times of your association.

Nepali Shubh Vivah HD Cards Designs Images
Happy Wedding – Nepali Greeting Card

20. May each day you share extend and fortify your adoration as you go with each other to considerably more joyful more established years. Congrats!

21. May love to be your watchword in both great and harsh circumstances. Offer your affection as companions and as a couple, on the grounds that in evident conjugal kinship you are more grounded, more brave, and more cheerful. Congrats!

Happy Married life Wishes in Nepali

22. यो सुन्दर बिन्दुको प्रारम्भिक सर्न्दर्भमा वैवाहिक जीवनमा एक प्रमुख प्रशंसाको बाटोलाई छुनेछ । हामी त्यसलाई र्समर्थन गर्र्छौ । भाग्यले तपाईंको सबै कार्यविधिलाई पुरै समयले साथ रहिरहोस् ।

23. Yo sundara binduko prarambhika sarndarbhama vaivahika jivanama eka pramukha prasansako batolai chunecha. Hami tyasalai rsamarthana garrchau. Bhagyale tapainko sabai karyavidhilai purai samayale satha rahirahos.

Happy Married life Wishes in Nepali

24. प्रत्येक दिन तपाईंले साझेदारी गर्नुहुनेछ र एकअर्का सँगसँगै जानुहुन्छ, आफ्नो विवाहलाई अझ बढी आनन्दित र अधिक स्थापित गनुहुनेछ आगामी गवर्षरूमा । बधाई छ!

25. Pratyeka dina tapainle sajhedari garnuhunecha ra ekaarka sangasangai januhuncha, aphno vivahalai ajha badhi anandita ra adhika sthapita ganuhunecha agami gavarsaruma. Badhai cha!

Advertisement

Happy Married life Wishes in Nepali

26. महान र कठोर परिस्थितिमा पनि तपाईं दुवैको हेरविचार भगवानले गर्नुहुनेछ । एक जोडीको रूपमा आफ्नो मायाको प्रस्ताव एकले अर्कालाई सधै स्वीकार्य रहनेछ, अधिक हंसमुखी हुनेछ । बधाई छ!

Nepali Shubh Vivah HD Cards Designs Images
Happy Wedding – Nepali Greeting Card

27. Mahana ra kathora paristhitima pani tapaiṁ duvaiko heravicara bhagavanale garnuhunecha. Eka jodiko rupama aphno mayako prastava ekale arkalai sadhai svikarya rahanecha, adhika hansamukhi hunecha. Badhai cha!

Happy Married life sms in Nepali

28. मैले निर्भरतापूवक यो झुकाव गरेको छु कि तपाईं एक-अर्काको उद्देश्य बन्नुहुनेछ । बधाई छ, म तपाईंलाई खोज्छु जुन तपाईंको जीवनको बाँचिरहनु भएकोमा त्यो खुशीमय हुनेछ ।

29. Maile nirbharatapuvaka yo jhukava gareko chu ki tapaiṁ eka-arkako uddesya bannuhunecha. Badhai cha, ma tapainlai khojchu juna tapainko jivanako bancirahanu bhaekoma tyo khusimaya hunecha.

Happily Married life SMS in English

30. I have dependably had this inclination that you were intended for each other. Congrats, and I seek you remain this glad after whatever remains of your lives.

31. You are genuinely fortunate to have discovered each other. Congrats! I wish you much bliss. To love and be cherished is the zenith of joy and wealth. May you never dismiss this valuable fortune in the entirety of your days together.

32. Congrats to you both and may you convey the delight of this upbeat day near your heart as you travel the street of coexistence.

Advertisement

33. You two are intended for each other and this day just snaps it. My absolute best wishes to both of you for a superb coexistence. Great things happen to great individuals, and I don’t know two individuals who are all the more well-meriting the sort of affection I’ve seen. My absolute best wishes to extraordinary compared to other couples!

Wishing you bunches of euphoria and satisfaction on this extremely exceptional day and for whatever remains of your lives together! Try not to squint excessively—you may miss something. Glad wedding day, both of you!

Hottest wishes to an incredible couple. Here’s to a lifetime of experience, love, and bliss! Congrats on your marriage. May each day that you spend together in your new life hold great astonishment for you. Congrats on your wedding.

Our enjoyment knows no limits upon the arrival of your wedding. Wish that you convey this tranquil bond from quality to quality with each passing day.

Nepali Shubh Vivah HD Cards Designs Images
Happy Wedding – Nepali Greeting Card

Heartiest congrats on your marriage. May your marriage resemble a cloudless night sky loaded with shimmering stars of adoration, satisfaction, and care. A wedding bond implies the unification of two hearts. May the seeds of adoration keep on growing through the sands of time and bring a lot of upbeat organic products for both of you.

Another adoration resembles a maturing blossom. Your affection has developed into a rich red rose, and we are regarded to praise that adoration with you today. May it generally stay faithful; congrats on your wedding.

As we witness two hearts join as one we implore your solidarity will dependably stay solid, letting the harmonies of adoration that predicament you to fortify after some time. Numerous warm wishes for your wedding.

All the best to both of you on your unique day! May what’s to come be brilliant loaded with every one of the favors and delights of life. Both of you merit it!

Congratulations on your wedding! What a respect to be a piece of your uncommon day and witness the sprouting love between two dear companions turn into a lifetime responsibility. May your adoration just develop and your bliss just develops with each passing year.

With the hottest wishes to an exceptionally unique couple. May the obligation of wedding join your spirits and draw out all that is great for both of you.

Congrats! God favors you today and for whatever is left of your wedded lives.

Marriage isn’t only a propitious bond. It is an excursion that keeps going till time everlasting. Comfortable start of the trip here’s the longing that both of you have a vital and upbeat ride.

Wish you appreciate every one of the joys that harmony acquires life. May your life from this point forward be loaded with bliss and enjoyment. Good fortunes for the days to come.

You are truly outstanding, nay; you are the plain best couple I have ever had the joy of knowing in my life. Congrats and a glad wedding day to the both of you!

Here’s to both of you—wishing my two most loved lovebirds a lifetime of bliss and love. Congratulations on a wonderful wedding!

I trust that consistently both of you spend together is as ecstatic and love-filled as would be prudent. Here’s to one of my unequaled most loving couples! Congrats.

Finding your genuine romance is a great gift. May you discover well-being and satisfaction, and I wish you numerous long stretches of unbreakable love and giggling. Congrats!

May your marriage be loaded with each fixing that maintains conjugal association: understanding, love, joy, productivity, and sentiment. Upbeat wedded life. Congrats!

For a Special Couple. May your wedding be an opportunity to commend all the wealth love has brought into your lives and all the delight that still lies ahead. Wishing you joy dependably.

For two individuals in a marriage to live respectively for quite a while is undeniably the one marvel the Vatican has neglected.

Here’s to achievement in your new titles, the lady of the hour, prep, spouse, wife, and any more you will get throughout the years together.

The present wedding will travel every which way, however, the recollections it makes will remain until the end of time. May the recollections of euphoria, bliss, expectation, and love we share today stay new forever. Congrats.

We are upbeat to impart to you the cheerful event of your marriage. Here’s too vital long stretches of giggling and everlasting affection. Wishing you the best of conjugal joy.

Wishing the both of all of you the affection and joy on the planet and congrats on your marriage. Congrats to a delightful couple. Wishing you a brilliant trip as you construct your new coexistence.

Wishing you both the joyfully ever after you merit. Congrats on your big day! Through the tempests of life, may your adoration for each other be ardent and solid. Wishing you bliss and joy on your big day. Congrats!

Only a note to state how glad we are for you. Wishing you a lifetime of the best satisfaction, love, and joy. Congrats to a magnificent couple!

I wish you both all you wish for yourselves and that’s only the tip of the iceberg. May all your days be as cheerful and upbeat as the day of your wedding. Congratulations to the wonderful couple!

May this be the cheerful start of a magnificent coexistence. May your affection sprout brighter and your fraternity become sweeter with each passing year. Congrats on your wedding.

Wishing both of you a universe of joy and happiness on your big day. May your marriage be loaded with all the correct fixings: a stack of adoration, a dash of funniness, a bit of sentiment, and a spoonful of comprehension. May your happiness keep going forever. Congrats!

Your big day may travel every which way, however, may your affection perpetually develop. Congrats to the ideal couple! Like a beacon on a dim night, may your affection for each other dependably sparkle brilliantly. Congrats on your big day.

Nepali Shubh Vivah HD Cards Designs Images
Happy Wedding – Nepali Greeting Card

May the years ahead be loaded with enduring satisfaction. Congrats to a couple whose match genuinely appears to be made in paradise!

The man who says his significant other can’t take a joke overlooks that she took him. To the Bride and Groom – May the Lord favor your lives together. Congrats

We are happy to see favoring in your lives. We trust your wedding goes well and you have an extraordinary begin.

Wish you may have a sweet sentimental day made of minutes implied for two, loaded with adoration that feels spic and span.

Wanting you to enjoy all that life has to offer of life today and in the days to come. Wishing you a stunning wedding and a far better coexistence. May you appreciate the best that life brings to the table.

Wanting you both to enjoy all that life has to offer on your uncommon day and past. Congrats! How brilliant that you should meet to make both your lives finish!

Congrats, wishing you all as well as can be expected give you. I am happy to be a piece of your big day and anticipating seeing what originates from both of you.

May you generally drink together from the wellspring of adoration, which is a forceful spring always spilling itself out for you.

My sincere wishes that you both get the delight and bliss that you both merit. Wishing you numerous long stretches of delight and joy.

Wishing you the most brilliant day with loads of awesome recollections that will endure forever.

With affection to an extraordinary couple whose satisfaction together warms the hearts of everybody around them. Congrats.

I’m extremely upbeat for this exceptional day of your excellent and stunning wedding. I feel so pleased to have a child like you. May God favor and join your hearts together to the end.

Two delightful lives joint together where their excellent heart will thump as one. Their families will be as one. What a brilliant minute. May joy, love, success and great wellbeing be yours. Glad wedded life.

Congrats! May your wedded life start with genuine love and closures with everlastingly love. I am extremely upbeat to be a piece of this festival. I want you to enjoy all that life has to offer and make the most of your new home.

All the best for the most stunning and the sweetest lady of the hour alive. Your class of inward excellence, riches more than any mineral on earth. May you appreciate the productivity of life and perpetual love.

My hottest love and appreciation go to your family, to raise an awesome individual like you for my solitary little girl. I give all of you my endowments. May goodness and leniency tail you both. Make the most of your marriage.

May God favor your marriage with unlimited delight, productivity, and support. May your new life discover support in seeing our God and may you appreciate the peace and unending affection He shares.

As today is the start of your new lives as new couples, May love and satisfaction sparkle in the entirety of your darkest hours. May you appreciate all the gift from God. Cheerful Married life.

My affection, I thank you for giving me this uncommon respect to be your significant other. I guarantee to remain by you regardless of what storms we have ahead. I cherish you to such an extent. Cheerful marriage.

May the greater part of our days together be as delightful, astounding, and loaded with treasured recollections. To our future together as a couple, I request the gift of God to fill our lives until the end of time.

May you appreciate satisfaction love and the unending existence of excellent recollections. May your house be loaded with add up to favors of kids’ cry. Furthermore, May you be the best mother. Congratulations! Make the most of your marriage.

As blooms develop perfectly in the fields, so will your adoration develop for each other step by step. May you appreciate add up to joy and great wellbeing.

My ardent congrats to you my little girl, you have extremely done right by us. Love your better half and give him a glad home. Appreciate this world with much bliss. Cheerful wedded life. My princess.

May the greater part of your recollections be as sweet as nectar. May your home never observe sharpness. May God manage and favor your home with all the best things about marriage. Make the most of your minute.

Wishing you both a cheerful wedding. May all your days be loaded with the wealth of adoration and great recollections. May you have a tranquil home and may God genuine romance be with you.

At long last, you have discovered your actual perfect partner. In whom you endow your heart until the end of time. I wish you the simple best for your future. May you appreciate this exceptional minute without limitations.

My exceptional companion, words can’t express my most profound delight of seeing you tie a bunch with your wonderful spouse. I request gifts and a decent life for you both. May you make the most of your marriage life.

You really merit a great spouse. You have been a decent good example for us. With your enormous heart loaded with affection, may you appreciate the love to the apocalypse? Congrats!

Advertisement