14 Greetings Wishes for Chhath Puja 2019 for Friends

Happy Chhath Puja 2019 : Find here greetings wishes for chhath puja 2019 for Friends for Chhathi Maiya devi devotees. We have peted here Nepali Chhathi Maiya puja wishes for devotees of Goddess Chhathi Maiya and god Surydev. Happy Chhath Puja to all Hindus devotees.

Find here latest Chhath Puja sms for 2019 in Nepali language for husband, wife, spouses, girlfriend, boyfriend, lover, friends, facebook friends, twitter followers, whatsapp, beloved one etc. Wishing you all happy Chhath Puja Puja 2019. Know more how to say happy chhath puja in Nepali language.

If you are searching latest Chhath Puja wishes in Nepali language then this page is right place for you. here we have posted newest Chhath Puja messages in Nepali and Bhojpuri language. Make your family and friends happy, joy, enjoy, peace and prosperous with your Chhath Puja wishing text messages for 2019. Get chhath puja wishes in bhojpuri language.

Goddesses are very powerful and very energetic. Hindu goddesses are quite different from each other. Chhath Puja festival is dedicated to Goddess Chhathi Maiya. While talking about goddesses, Chhathi Maiya is one of the most famous goddesses in Hindu.

14 Greetings Wishes for Chhath Puja 2019 for Friends in Nepali and Bhojpuri Language

Chhath puja sms in Nepali Language: SMS No. 1

ghumiphiri ayo hera chhathi maiya puja hamro
khusiyali badhi herau tyahi hunchha ramro
chhathi pujako prasada lii chhathi maiya sanga asisa timi maga
chhatha pujako subha kamana sabai samu rakha
yahi chha chhatha puja 2019 sal ko maṅgalamaya subhakamana

Advertisement

Chhatha Puja Pooja Nepal India Bihar UP Photos Images Preparation

Chhath puja sms in Nepali Language: Messages No. 2

2019 salko chhatha puja ko subha avasarama yo blaga herne samparn mahanubhavaharuma hardika maṅgalamaya subhakamana arpana gardachhaun
Sabai hinduharu tihar Chhath puja 2019 ko uddhr̥ta karda chahanchha

Wishes for Chhath Puja 2019 for Friends: Quotes No. 3

birse hunchha duḥkha pida ani sara byatha
lii ayo sara khusi chhatha puja hamro sajha
chhatha puja ko yahi chha mero subhakamana
chhaosa harsa ra umaṅa pura houna tapaiko manokamana
yahi chha chhatha puja 2076 ko hardika maṅgalamaya subhakamana

Wishes for Chhath Puja 2019 for Friends in Nepali Language: SMS no. 4

chhatha puja ko piṅa jastai chanchalata kayama rahos
thakuva jhai uchai pugna paosa
chhathi maiya ko asirvada rahuna
nirmala banosa bhavana
chhatha puja 2019 ko yahi chha maṅgalamaya subhakamana

Advertisement

Wishes for Chhath Puja 2019 for Friends in Nepali Language: SMS no. 5

chhatha puja ayo. Ma aphano mana kevala puja, archana, arati, sraddha, sadhana, bhavana ma lagauna chahanchhu. 2016 CHhatha puja ko subhakamana.

Wishes for Chhath Puja 2019 for Friends in Nepali Language: SMS no. 6

thakuva binako chhatha puja thika, hunchha
kera binako chhatha puja thika, hunchha
kesara binake chhatha puja thika, hunchha
surya puja binako chhatha puja kahilyai hudaina.
2019 CHhatha puja ko subhakamana.

Chhath puja sms in Nepali Language: no. 7 ichchha

phulosa jindagi sayapatri sari
muskuraos khusi makhamali sari
2076 salka chhatha puja ko tapai ra tapaika parivara sabai sadasyagana lai subhakamana.

greetings for Chhath Puja 2019 for Friends in Nepali Language: SMS No. 8

bhagya chamkiyos sabaiko,
sabaiko hos sukha santi,
sukha saphalata ko basa hos sabaitira
chhathi maiyako asirvada rahirahos sadhaibhari
chhatha puja 2076 ko yahi chha maṅgalamayasubhakamana

Chhath puja greetings in Nepali Language: SMS no. 9

chhathi maiya ko asisa,
bhaktajanako ko maya
rsaruyadevako sitala chhaya
rahirahosa chhatha puja ko ramajhama
sadhaibhari
manaunla chhatha puja pheri pani
yasaigari
2076 chhatha puja ko subhakamana

Chhath puja greetings in Nepali Language: SMS no. 10

subhakamana
vidyadevi bhandariko jasto bhagya hos
kepi oliko jasto buddhi hos
aṅa saṅ sukiko jasto dhaiya hos
soniya gandhiko jasto tyaga hos
desama pheri pani asanti nahos
3 karoda nepali janatako sadhaiṁ jaya hos
chhatha puja ko subhakamana

Chhath puja Wishes in Nepali Language: SMS no. 11

utsaha, umaṅa
utsava, khusi
santi, ullasa
harsa, sukha
prasannata, subista
ananda, samridhi
unnati, kalyana
maṅgal, subidha
abhudaya
yi sabdaharu sabdakosa ma matra narahuna
yahi chha chhatha pujako subhakamana

Advertisement

Chhath puja Wishes in Nepali Language: SMS no. 12

jagara dine thakuva
anta dine kesara
gaun ghara chhimeka
ekatako phula
phulirahos
santi milosa bhanchhu ma ta
chhathi maiya daine huna
sabaiko bhalo hos
sabaiko maṅgal hos

Chhath puja Wishes in Nepali Language: SMS no. 13

ayo chhathi maiya puja ayo,
chhatha pujale khusiyali lyayo
charaitira chhathaka gitaharu bajna thalyo
mannaka du: Kha kasta chhathi maiya
harera lana thalin
chhatha puja ko sabailai subhakamana

chhath puja wishes in bhojpuri language : No. 14

Chhath puja ka hai ye pawan parba

hai yi pawan parba suryadev ki

kar sabkoi milke surydev ki pranam

aur bol sukh shanti de apar

14 Greetings Wishes for Chhath Puja 2016 for Friends in Nepali and Bhojpuri Language

Advertisement