Cooking Tips on How to Make Fish Finger Recipes फिस फिङगर बनाउने तरिका


Advertisement

Get here Nepali tips for the cooking Fish Finger recipes. Get here some ideas, hints, methods or bidhi and tips in Nepali language about making the delicious tasty non vegetarian foods dish Fish Finger. Get here recipes tips in Nepali language. How to make Fish Finger? Do you know? Get ideas methods and tips about how to make Fish Finger in Nepali language and font.

Cooking Tips on How to Make Fish Finger Recipes

फिस फिङगर बनाउने तरिका

Requirements for Fish Finger Recipes फिस फिङगर बनाउन चाहिने सामग्री

१. वेक्ती फिस : २०० ग्राम
२. कागतीको रस : २ पिसको
३. अण्डा : १ पिस
४ मैदा : १ कप
५. कर्न फ्लावर : २-३ ठुलो चम्चा
६ . मर्स्र्टड पाउडर : आधा सानो चम्चा
७. अदुवा लसुन (पिसेको) : १ सानो चम्चा
८. नुन, मरिच, अजिनो : स्वाद अनुसार
९ ब्रेडकम : आवश्यकता अनुसार

Fish Finger Recipes

How to Make Fish Finger Recipes फिस फिङगर बनाउने तरिका ः

1. माछालाई लाम्चो फिङर आकारमा काट्ने ।

2. सफा भाडामा अण्डा , मैदा, कागतीको रस , कर्न फ्लावर, मर्स्र्टड पाउडर , अदुवा , लसुन, नुन , मरिच , अजिनो र आवश्यकता अनुसार पानी राखी लेदो (लेजम) तयार गर्ने ।

3. केही समय माछालाई लेजममा डुवाई राख्ने ।

4. कर्राईमा तेल तताउने र तेल ताते पछि माछालाई ब्रेडकममा लटपटाएर खैरो हुने गरी फ्राई गर्ने ।

Thank your knowing to cook fish finger recipes. Visit for more cooking and recipes tips in Nepali language.

Written by

Jitendra Sahayogee

I am Jitendra Sahayogee, a Writer of 12 Nepali Books, Director of Maithili films, Founder of Radio Stations, Designer of Websites and Editor of Some Nepali Blogs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *