31 Famous Quotes about Education and Learning in Nepali Language

Get here 31 famous quotes and saying about education and learning in Nepali language. Get here some of the best and famous as well top-ranked quotes and saying in Nepali language and font. Read these motivational and inspirational quotes in Nepalese language and font to and change your lifestyle .

31 Famous Quotes about Education and Learning in Nepali Language

1. Nepali quotes about education, duty and knowledge

ज्ञानी मानिसहरुको कर्तव्य शिक्षा दिनु हो अनि बुद्धिमानहरुको कर्तव्य त्यसलाई सुन्नु । होम्लस
gyani manisharuko kartavya siksha dinu ho ani buddhimanaharuko kartavya tyasali sunnu. Homles

2. Nepali famous quotes about education, society, thought by Theodore Roosevelt

जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि नैतिक शिक्षा नदिइकन वैचारिक शिक्षा दिनु समाजको निम्ति संकटलाई नियन्त्रण गर्नु हो । थियोडर रुजवेल्ट
junasukai byaktilai pani naitika siksha nadiikana vaicharika siksha dinu samajako nimti sankatalai niyantrana garnu ho. Theodore Roosevelt

3. Nepali famous quotes about education, life by Sai Baba

शिक्षा जिविके के लागि होइन, जीवनको लागि हो । साइबाबा
siksha jivike ke lagi hoina, jivanako lagi ho. Sai Baba

4. Nepali famous quotes about education by Premchand

कहिलेकाही अज्ञानी भनिएकाबाट पनि शिक्षा मिल्छ । प्रेमचन्द
kahilekahi agyani bhaniekabat pani siksha milchha. Munshi Premchand

5. Nepali famous quotes about education, truth, valude and aim by Lord Buddha

सत्यको खोजी गर्नु र नैतिक मूल्यहरुलाई व्यवहारिक बनाउनु शिक्षाको प्रमुख लक्ष्य हो । बुर्द्धदर्शन
satya ko khojee garnoo ra naitik mulyaharulai byabaharik banaaunoo siksha ko pramukh laksya ho. Gautama Lord Buddha

6. Nepali famous quotes about education and travelling by Svami Vivekananda

भ्रमण एउटा महान् शिक्षा हो । स्वामी विवेकानन्द
bhramana euta mahan siksha ho. Svami Vivekananda

Advertisement

7. Nepali quotes about education, teacher, homework, subject

म त्यस्तो शिक्षकलाई मन पराउँछु जसले तपाईलाई घरमा बस्दा होमवर्कभन्दा अरु विषय पनि गर्न लगाउँछ । एडिथ आन
ma tyasto sikshakalai mana paraunchhu jasale tapailai gharama basda homavarkabhanda aru visaya pani garna lagaunchha. Editha Ana

Advertisement

8. Nepali famous quotes about education, profession and teaching by unknown

शिक्षण एउटा प्रोफेसन हो, जहाँ सबै प्रोफेशनका बारे पढाइन्छ । अज्ञात
sikshana euta prophesana ho, jahan sabai prophesanaka bare padhainchha. Agyat

9. Nepali famous quotes about education, teacher and simplicity

अशल शिक्षक सरलताको पनि शिक्षक हो । लाउस बेर्म्यान
asal sikshaka saralatako pani sikshaka ho. Laus Berman

10. Nepali quotes about education and teacher

खराब शिक्षकको मुल्य नै बढी हुन्छ । बोब टालबर्ट
kharaba sikshakako mulya nai badhi hunchha. Bob Talbert

11. quotation about education and students in nepali

शिक्षकको प्रस्तावबाट विद्यार्थीको आफनै छवि निर्माण हुदैन तर तिनलाई विकसित चाही गर्छ । अज्ञात
sikshakako prastavabat vidyarthiko aphanai chhavi nirmana hudaina tara tinalai vikasita chahi garchha. Agyat

12. Nepali best quotes about education, teacher and teaching

शिक्षक के हो र – त्यसभन्दा महत्वपूर्ण त उसको शिक्षण हो । कार्ल मेन्निन्जर
sikshaka ke ho ra – tyasabhanda mahatvapurna ta usako sikshana ho. Karl Meninjar

13. quotation about education in nepali

उभिइरहने सैनिकभन्दा शिक्षा नै स्वतन्त्रताको भरपर्दो रक्षक हो । इडवार्ड इभिरेड
ubhiirahane sainikabhanda siksha nai svatantratako bharapardo rakshaka ho. Edward Ivired

14. Nepali famous quotes about education

शिक्षा जीवनको तयारी होइन जीवन नै हो । जोन डिउली
siksha jivanako tayari hoina jivana nai ho. Jona Diuli

15. quotation about education in nepali

पूर्वले पश्चिमलाई दिएको अनेकौं अमूल्य उपहारमध्ये योग शिक्षा पनि एक हो । गेटे
purvale paschimalai dieko anekaun amulya upaharamadhye yoga siksha pani eka ho. Gete

Advertisement
0Shares