Advertisement

Some of the Downloadable Nepali Acts items


Some of the Downloadable Nepali Acts items

There are several items/documents that can help for reader/searcher/investigators. Some of the documents for downloads are as follows:

1. suchanakohak_niyamawali_2065 सूचनाको हक नियमावली

2. bippa-nepal-india-21-oct-2011-NEP बिप्पा नेपाल भारत सम्झौता

Advertisement

3. Birta+Unmulan+Niyamawali,+2017+fnl बिर्ता उन्मुलन नियमावली

4. chiththa+niyamawali+,+2027 चिठ्ठा नियमावली

5. citizenship_act_eng नागरिकता ऐन

6. ganatantra-sudhridikaran गणतन्त्र सुदृढिकरण

7. income-tax-act-2058-67-nepali आयकर ऐन

8. interim-constitution, अन्तरिम संविधान पहिलो, दोस्रो, तेस्रो संशोधन सहित

9. nepal tourism board niyamabali, 2055 नेपाल पर्यटन बोड नियमावली

10. Sampatti+kar+niyamharu,+2017 सम्पत्ति कर नियमहरु

11. suchanako_hak_sambandhi_ain_2064 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन

 

Written by

Jitendra Sahayogee

I am Jitendra Sahayogee, a Writer of 12 Nepali Books, Director of Maithili films, Founder of Radio Stations, Designer of Websites and Editor of Some Nepali Blogs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *