• Vidur Quotes, Sayings Vidur Niti in Nepali language
  View Full Post

  50 Best Vidur Quotes, Sayings | Vidur Niti in Nepali with English Translation

  50 Best Vidur Quotes, Sayings | Vidur Niti in Nepali with English Translation 1. famous quotes in nepali language • sathiko bichama phuta parne svabhava bhaeko...

  50 Best Vidur Quotes, Sayings | Vidur Niti in Nepali with English Translation 1. famous quotes in nepali language • sathiko bichama phuta parne svabhava bhaeko ra uniharumadhye sukha sayalama chaleka manisaharusanga sangata garnu bethika ani nindita manieko chha. Mahatma vidura/ vidur niti साथीको बीचमा फुट पार्ने स्वभाव भएको र उनीहरूमध्ये सुख सयलमा चलेका मानिसहरूसँग संगत...
 • bp koirala quotes sayings in Nepali language
  View Full Post

  50 BP Koirala Famous Quotes in Nepali Language

  50 BP Koirala Famous Quotes in Nepali Language 1. Nepali famous quotes about wife and prostitute पत्नी र वेश्यामा यति मात्र छ, पत्नि करबलको वेश्या हो...

  50 BP Koirala Famous Quotes in Nepali Language 1. Nepali famous quotes about wife and prostitute पत्नी र वेश्यामा यति मात्र छ, पत्नि करबलको वेश्या हो भने वेश्या स्वइच्छाको पत्नि हो । वि.पि.कोइराला patni ra vesyama yati matra chha, patni karabalako vesya ho bhane vesya svaichchhako patni ho. B. P. Koirala Translation in English language: This...
 • Lord Buddha quotations quotes sayings in Nepali language
  View Full Post

  Top 100 Gautam Buddha Quotes in Nepali Language

  Gautam Buddha Quotes in Nepali Language Gautam Buddha Quotes in Nepali Language कामको परिणामले अनिवार्य रुपमा त्यस्तै प्रकारले पिछा गर्दछ, जसरी रातले दिनको पिछा गर्दछ...

  Gautam Buddha Quotes in Nepali Language Gautam Buddha Quotes in Nepali Language कामको परिणामले अनिवार्य रुपमा त्यस्तै प्रकारले पिछा गर्दछ, जसरी रातले दिनको पिछा गर्दछ । गौतम बुद्ध kamako parinamale anivarya rupama tyastai prakarale pichha gardachha, jasari ratale dinako pichha gardachha. Gautama buddha Translation in English language: – The results of the work must pursue...
 • Nepali quotes about anger, fire pictures images
  View Full Post

  55 Nepali Quotations & Sayings about Life, Love, Motivation, Inspiration, Sad by Famous Persons of the World

  Get here best and top famous 55 Nepali Quotations & Sayings about Life, Love, Motivation, Inspiration, Sad by Famous Persons of the World. These quotations...

  Get here best and top famous 55 Nepali Quotations & Sayings about Life, Love, Motivation, Inspiration, Sad by Famous Persons of the World. These quotations may leads to get peace, success and your dreams. 55 Nepali Quotations & Sayings about Life, Love, Motivation, Inspiration, Sad by Famous Persons of the World 1. Nepali quotes collection...