50 BP Koirala Famous Quotes in Nepali Language

50 BP Koirala Famous Quotes in Nepali Language 1. Nepali famous quotes about wife and prostitute पत्नी र वेश्यामा यति मात्र छ, पत्नि करबलको वेश्या हो भने वेश्या स्वइच्छाको पत्नि हो…

Top 100 Gautam Buddha Quotes in Nepali Language

Gautam Buddha Quotes in Nepali Language Gautam Buddha Quotes in Nepali Language कामको परिणामले अनिवार्य रुपमा त्यस्तै प्रकारले पिछा गर्दछ, जसरी रातले दिनको पिछा गर्दछ । गौतम बुद्ध kamako parinamale…