How to Cook (Make) Buff Momo Recipes बफ मःम बनाउने तरिका

Get here Nepali tips for the making Buff Momo recipes. Get here some ideas, hints, methods or bidhi and tips in Nepali language about cooking Buff Momo. Get here recipes tips in Nepali language. How to make Buff Momo? Do you know? Get ideas about how to make Buff Momo in Nepali language.

How to Cook (Make) Buff Momo Recipes

बफ मःम बनाउने तरिका

Requirement for Cook (Make) Buff Momo बफ मःम बनाउन चाहिने सामग्री

१. शुद्ध किमा : ५०० ग्राम
२. सुकेको प्याज : २०० ग्राम
३. हरियो प्याज : ५० ग्राम
४. हरियो धनियाँ (चप) : ३-४ ठूलो चम्चा
५. अदुवा लसुन (पिसेको) : २ ठूलो च्ाम्चा
६. नुन : स्वाद अनुसार
७. जिरा धुलो : १ ठुलो चम्चा
८. मिट मसला : १ सानो चम्चा
९. गरम मसला : १ सानो चम्चा
१० अजिनोमोटो : १ सानो चम्चा
११. तेल (भटमासको) : आधा कप

buff momos picture

 बफ मःम बनाउने तरिका

1. र्सवप्रथम किमामा भएको पानी निचर्ने ।

2. सुकेको प्याज, हरियो प्याजलाई चप काट्ने ।

3. सफा भाडामा किमा, सुकेको प्याज, हरियो प्याज, धनियाँ, अदुवा लसुन, नुन, जिरा धुलो, मिटमसला, गरममसला, अजिनोमोटो, तेल एक साथ मोल्ने ।

4. ५-६ मिनेट मोले पछि ४-५ चम्चा तातो पानी राखी पर्ूण्ा केही समय मोल्ने ।

5. मैदाको पिठो मुछ्ने र किमा राखेर आफुलाई मनपर्ने आकारमा मः म ः बनाउने ।

6. मःम अचारसँग स्टिम वा प|mाई गरी खना सकिन्छ ।

Thank your knowing to cook Buff Momo. Visit for more recipes tips in Nepali language.

Author: Jitendra Sahayogee

I am Jitendra Sahayogee, a writer of 12 Nepali literature books, film director of Maithili film & Nepali short movies, photographer, founder of media house, designer of websites and editor of some blogs, has expert knowledge & experiences of Nepalese society, culture, tourist places, travels, business, literature, movies, festivals, celebrations.

3 thoughts on “How to Cook (Make) Buff Momo Recipes बफ मःम बनाउने तरिका

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *