Methods for Making Brown Souce Recipes ब्राउन सस बनाउने तरिका

Get here Nepali tips for the making brown souce recipes. Get here some ideas and tips in Nepali language about cooking brown souce. Get here recipes tips in Nepali language. How to make brown souce? Do you know? Get ideas.

Methods for Making Brown Souce Recipes

ब्राउन सस बनाउने तरिका

Requirement for brown souce ब्राउन सस बनाउन चाहिने सामग्री

१.लसुन : १ सानो चम्चा
२.तेल : ६० मि.लि
३. मैदा : ३ ठूलो चम्चा
४.स्टक : १ बाउल
५. मसरुम (चप) : १ ठूलो चम्चा
६. सेलरी, पार्सली (चप) : १-२सानो चम्चा
७. सोयासस : १ ठूलो चम्चा
८. नुन, मरिच, अजिनो मोटो : स्वादअनुसार
९. वर्स्र्टड सस : १-२ सानो चम्चा
१०. क्युब : १ चिम्टी

Advertisement

Brown Souce Recipes

Cooking methods for brown souce ब्राउन सस बनाउने तरिका

1. अगोमा फ्र्राईप्यान बसाल्ने र तेल तताई लसुन फुराउने ।

2. लसुन हल्का खैरो नहुादै स्टक हाल्ने सँगै नुन, मरिच क्युब, अजिनो मोटो , सोयासस, वर्स्टड सस राख्ने ।

3. १-३ मिनेट उमालेपछि सेलरी, पार्सली, मसरुम राख्ने ।

Advertisement

4. केही समय पकाएपछि ब्राउन सस तयार हुन्छ साथै यो सस कन्टिनेन्टल खाना अर्न्तर्गत मासुुको परिकारमा प्रयोग गरिन्छ ।

Thank your knowing to cook brown souce. Visit for more recipes tips in Nepali language.

Advertisement